Chào anh chị và các bạn, em có một vấn đề muốn hỏi ah. Em đang làm về phần truy vấn cơ sở dữ liệu với sql mờ (fuzzy sql), khi người dùng đưa vào một truy vấn mờ, thì cần phải xử lý các điều kiện mờ đó kết hợp với dữ liệu mờ được định nghĩa sẵn, sẽ xử lý điều kiện mờ đưa ra câu truy vấn chuẩn và thực hiện truy vấn đó, kết quả sẽ trả về các bộ dữ liệu thỏa mãn hoặc gần với các điều kiện mờ, nhưng em vẫn chưa biết cách cụ thể để giải quyết mong anh chị và các bạn chỉ giúp em ah.
ví dụ truy vấn mờ
SELECT Ten, Tuoi
FROM KHACH
WHERE Thu_nhap = $cao THOLD 0.7
Em cảm ơn ah.
hongquan1408@gmail.com