Ban đầu mình 1 liệt kê 1 danh sách, bên dưới danh sách có 2 thông báo:
1. Nhấn phím mũi tên để sang trang,Escape để thoát
2. Nhập 1 Mã lớp trùng với mã lớp đã liệt kê ban đầu

Ban đầu mình dùng khai bao char ch;
ch =getch();// biến ch dùng để xác định mã bàn phím (dùng cái này thì phải xài escape để thoát vòng do
{

}
while(1)
Rối mới tiến hành nhập malop đó(như vậy sẽ mất đi danh sách liêt kê).
Câu hỏi:
Mình muốn ghép biến ch và malop vào 1 biến (tức là chỉ dùng biến malop thôi)
Rồi dùng biến này để nhận diện các trường hợp:_Nhấn phím mũi tên hoặc Escape
hay
_Nhập malop
Liệu có cách sử lý nào khả thi ko các bạn
_Điều mình muốn là liệt kê danh sách,sau đó nhìn vào danh sách nếu thấy malop cần nhập thì nhập vào,không có thì nhấn left hay right để sang trang kế tiếp,muốn thoát thì nhân escape
Cảm ơn các bạn đã đọc thắc mắc của mình