Cho mình hỏi viết bài rắn săn mồi theo hướng đối tượng như thế nào?
(thiết kế) xây dựng các lớp như thế nào? hành viên ntn?

mình cần hướng viết thôi chứ không cần code nhé!
cảm ơn nhìu nhìu