Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: không sắp xếp các chữ số trên file được

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  42

  Mặc định không sắp xếp các chữ số trên file được

  Các bro giúp tim lỗi này cái, sao mình tìm hoài mà không biết tại sao lại không sắp xếp các chữ số trên file được.
  C Code:
  1. #include"conio.h"
  2. #include"stdio.h"
  3. #pragma warning(disable:4996)
  4. void tao(void);
  5. void xuat(void);
  6. void chia(FILE *a,FILE *b,FILE *c,int p);
  7. void tron(FILE *b,FILE *c,FILE *a, int p);
  8. int n,p;
  9. void main()
  10. {
  11.     FILE *a,*b,*c;
  12.     tao();
  13.     printf("day truoc khi sap xep");
  14.     xuat();
  15.     p=1;
  16.     while(p<n)
  17.     {
  18.         chia(a,b,c,p);
  19.         tron(b,c,a,p);
  20.         p=2*p;
  21.     }
  22.     printf("\n\n");
  23.     printf("day duoc sap xep");
  24.     xuat();
  25.     getch();
  26.    
  27.  
  28. }
  29. void tao(void)
  30. {
  31.     FILE *f=fopen("D://a.txt","wb");
  32.    
  33.     int x,n;
  34.     printf("nhap so luong");
  35.     scanf("%d",&n);
  36.     for(int i=0;i<n;i++)
  37.     {
  38.         printf("nhap so thu %d",n);
  39.         scanf("%3d",&x);
  40.         fprintf(f,"%3d",x);
  41.     }
  42.    
  43. }
  44. void xuat(void)
  45. {
  46.     int i,x;
  47.     FILE *f=fopen("D://a.txt","rb");
  48.    
  49.     i=0;
  50.     while(i<n)
  51.     {
  52.         printf("day so do la %s","D://a.txt");
  53.         fprintf(f,"%3d",&x);
  54.         fscanf(f,"%3d",x);
  55.         i++;
  56.        
  57.     }
  58.    
  59.  
  60. }
  61. void chia(FILE *a,FILE *b,FILE *c,int p)
  62. {
  63.     int x,dem;
  64.     a=fopen("D://a.txt","rb");
  65.     b=fopen("D://a1.txt","wb");
  66.     c=fopen("D://a2.txt","wb");
  67.     while(!feof(a))
  68.     {
  69.         dem=0;
  70.         while(dem<p&&!feof(a))
  71.         {
  72.             fscanf(a,"%3d",&x);
  73.             fprintf(b,"%3d",x);
  74.             dem++;
  75.         }
  76.         dem=0;
  77.         while(dem<p&&!feof(a))
  78.         {
  79.             fscanf(a,"%3d",&x);
  80.             fprintf(c,"%3d",x);
  81.             dem++;
  82.         }
  83.     }
  84.    
  85. }
  86. void tron(FILE *b,FILE *c,FILE *a, int p)
  87. {
  88.     int x,y,l,r,stop;
  89.     a=fopen("D://a.txt","wb");
  90.     b=fopen("D://a1.txt","rb");
  91.     c=fopen("D://a2.txt","rb");
  92.     while(!feof(b)&&!feof(c))
  93.     {
  94.         l=0;
  95.         r=0;
  96.         fscanf(b,"%3d",&x);
  97.         fscanf(c,"%3d",&y);
  98.         stop=0;
  99.         while((l!=p)&&(r!=p)&&(!stop))
  100.         {
  101.             if(x<y)
  102.             {
  103.                 fprintf(a,"%3d",x);
  104.                 l++;
  105.                 if((l<p)&&(!feof(b)))
  106.                 {
  107.                 fscanf(b,"%3d",&x);
  108.  
  109.                 }
  110.                 else
  111.                 {
  112.                     fprintf(a,"%3d",y);
  113.                 r++;
  114.                 if(feof(b))
  115.                     stop=1;
  116.                 }
  117.             }
  118.             else
  119.             {
  120.                 fprintf(a,"%3d",y);
  121.                 r++;
  122.                 if(r<p&&!feof(c))
  123.                 {
  124.                     fscanf(c,"%3d",&y);
  125.                 }
  126.                 else
  127.                 {
  128.                     fprintf(a,"%3d",x);
  129.                     l++;
  130.                     if(feof(b))
  131.                         stop=1;
  132.                 }
  133.             }
  134.  
  135.         }
  136.         while(!feof(b)&&l<p)
  137.         {
  138.             fscanf(b,"%3d",&x);
  139.             fprintf(a,"%3d",x);
  140.             l++;
  141.         }
  142.         while(!feof(c)&&r<p)
  143.         {
  144.             fscanf(c,"%3d",&y);
  145.             fprintf(a,"%3d",y);
  146.             r++;
  147.         }
  148.     }
  149.         if(!feof(b))
  150.         {
  151.             while(!feof(b))
  152.             {
  153.                 fscanf(b,"%3d",&x);
  154.                 fprintf(a,"%3d",x);
  155.  
  156.             }
  157.         }
  158.         if(!feof(c))
  159.         {
  160.             while(!feof(c))
  161.             {
  162.                 fscanf(c,"%3d",&y);
  163.                 fprintf(a,"%3d",y);
  164.             }
  165.         }
  166.    
  167.    
  168. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi aydada : 02-10-2011 lúc 06:45 PM. Lý do: đưa code vào tag

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  Black Hole
  Bài viết
  824

  Không được như thế nào ?
  Mình thì thấy một lỗi rõ ràng là mỗi lần fopen() thì bạn ko bao giờ fclose().
  Come as guest...... stay as family......... because we're smiling together.

Các đề tài tương tự

 1. Cách thiết lập xóa file, up file trên host
  Gửi bởi minhtay72 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 18-08-2011, 06:09 PM
 2. Cách lấy Icon của file dựa trên phần mở rộng của file ấy?
  Gửi bởi quangnh89 trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 09-05-2011, 08:24 PM
 3. Viết chương trình bash shell Nhập vào 1 đường dẫn file, in ra phân quyền trên file đó
  Gửi bởi ratatuly trong diễn đàn Thắc mắc lập trình shell Linux
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 01-05-2011, 05:47 PM
 4. Tìm kiếm dữ liệu trên file *.DBF dựa trên file chỉ mục *.IDX.
  Gửi bởi honeyv trong diễn đàn Dự án & Source code C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 02-02-2010, 08:36 AM
 5. replay file *.wav trong form C# | Chơi lại file wav trên C#?
  Gửi bởi hunter2212 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 29-04-2009, 09:54 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn