Chào cả nhà !.
Hiện h mình đang cần lấy trạng trạng thái của một cửa sổ như
1 = Window exists
2 = Window is visible
4 = Window is enabled
8 = Window is active
16 = Window is minimized
32 = Window is maximized
có bác nào biết dùng hàm API nào không chỉ cho mình với
Cảm ơn mọi ng nhiều