Xin chào mọi người. Mình đang phải viết chương trình bằng C để vẽ đồ thị trong codeblocks . Nhưng cần phải có thư viện graphics.h . Có pro nào đã từng cài đặt thư viện graphics.h vào code blocks thì giúp mình với . mình google nhưng không tìm được thư viện graphics.h . các pro có thể gửi và chỉ cho mình cách cài được không? Mình xin cảm ơn trước .