Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: chọn 1 giá trị bên combobox thứ nhất thì combobox thứ 2 sẽ sổ ra các giá trị của giá trị đã chọn bên combobox thứ 1

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Bài viết
  18

  Mặc định chọn 1 giá trị bên combobox thứ nhất thì combobox thứ 2 sẽ sổ ra các giá trị của giá trị đã chọn bên combobox thứ 1

  Làm thế nào để khi chọn 1 giá trị bên combobox thứ nhất thì combobox thứ 2 sẽ sổ ra các giá trị của giá trị đã chọn bên combobox thứ 1
  Ví dụ : bên combobox 1 em có 2 giá trị là : tên ,họ, ..
  khi chọn item tên bên cb1 thì bên combobox 2 sẽ sổ ra các giá trị của tên trong database như : hoa,hong,bưởi ...
  chon item họ thì bên combobox 2 sẽ sổ ra các giá trị của họ trong database như : phạm ,nguyễn,trần....
  bác nào rảnh thì giúp e với !! e sin chân thành cảm ơn

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Bài viết
  18

  ai giúp mình với :((!! đang cần gấp !! híc híc .....

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  42

  Bạn xem các sự kiện của Combobox thử

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Bài viết
  18

  thanks ban ! mình đã tìm đc sự kiện rồi ! là selectedvaluechanged của combobox .!!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  47

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi mentostrinh Xem bài viết
  Làm thế nào để khi chọn 1 giá trị bên combobox thứ nhất thì combobox thứ 2 sẽ sổ ra các giá trị của giá trị đã chọn bên combobox thứ 1
  Ví dụ : bên combobox 1 em có 2 giá trị là : tên ,họ, ..
  khi chọn item tên bên cb1 thì bên combobox 2 sẽ sổ ra các giá trị của tên trong database như : hoa,hong,bưởi ...
  chon item họ thì bên combobox 2 sẽ sổ ra các giá trị của họ trong database như : phạm ,nguyễn,trần....
  bác nào rảnh thì giúp e với !! e sin chân thành cảm ơn
  Cái này bạn phải tạo bảng chứa dữ liệu, khi lấy giá trị combobox 2 từ bảng gia thì bạn đặt điều kiện một cột nào đó trong bảng = Giá trị combobox 1, ở Combobox 1 bạn nhớ đặt Auto PospBack = true

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Bài viết
  18

  Mặc định chọn 1 giá trị bên combobox thứ nhất thì combobox thứ 2 sẽ sổ ra các giá trị của giá trị đã chọn bên combobox thứ 1

  mình làm trên FORM chứ ko phải ASP bạn ak
  dù sao cũng cảm ơn đã giúp đỡ mình :*

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Nơi ở
  HUI
  Bài viết
  211

  Thử cái này nhé
  Trong sự kiện Form_Load viết
  Visual C# Code:
  1.  
  2.             CboProvinces.DisplayMember = "province_name";
  3.             CboProvinces.ValueMember = "row_id";
  4.             CboProvinces.DataSource = DAOFactory.Getdataset("tbl_provinces").Tables[0];
  Trong sự kiện SelectIndexChanged viết
  Visual C# Code:
  1.  private void CboProvinces_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
  2.         {
  3.             cbodistricts.DisplayMember = "district_name";
  4.             cbodistricts.ValueMember = "row_id";
  5.             cbodistricts.DataSource = ProvincesDAO.Getinfodistricts(CboProvinces.SelectedValue.ToString()).Tables[0];
  6.         }

  Cấu trúc của database

  Code:
  CREATE TABLE [tbl_provinces] (
    [row_id] integer PRIMARY KEY NOT NULL,
    [province_name] nvarchar(50) NOT NULL
  )
  
  CREATE TABLE [tbl_districts] (
    [row_id] integer PRIMARY KEY NOT NULL,
    [province_row_id] integer NOT NULL,
    [district_name] nvarchar(50) NOT NULL
  )
  
  INSERT INTO tbl_provinces(row_id,province_name) VALUES(1,'An Giang')
  INSERT INTO tbl_provinces(row_id,province_name) VALUES(2,'Bà Rịa Vũng Tàu')
  INSERT INTO tbl_provinces(row_id,province_name) VALUES(3,'Bạc Liêu')
  INSERT INTO tbl_provinces(row_id,province_name) VALUES(4,'Bắc Kạn')
  INSERT INTO tbl_provinces(row_id,province_name) VALUES(5,'Bắc Giang')
  INSERT INTO tbl_provinces(row_id,province_name) VALUES(6,'Bắc Ninh')
  INSERT INTO tbl_provinces(row_id,province_name) VALUES(7,'Bến Tre')
  INSERT INTO tbl_provinces(row_id,province_name) VALUES(8,'Bình Dương')
  INSERT INTO tbl_provinces(row_id,province_name) VALUES(9,'Bình Định')
  INSERT INTO tbl_provinces(row_id,province_name) VALUES(10,'Bình Phước')
  INSERT INTO tbl_provinces(row_id,province_name) VALUES(11,'Bình Thuận')
  
  
  insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (1,1,'Long Xuyên')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (2,1,'Châu Đốc')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (3,1,'An Phú')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (4,1,'Châu Phú')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (5,1,'Châu Thành')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (6,1,'Chợ Mới')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (7,1,'Phú Tân')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (8,1,'Tân Châu')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (9,1,'Thoại Châu')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (10,1,'Tịnh Biên')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (11,1,'Tri Tôn')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (12,2,'Vũng Tàu')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (13,2,'Bà Rịa')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (14,2,'Châu Đức')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (15,2,'Đất Đỏ')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (16,2,'Long Điền')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (17,2,'Tân Thành')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (18,2,'Xuyên Mộc')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (19,2,'Côn Đảo')
  | insert into tbl_districts (row_id, province_row_id, district_name) values (20,3,'Bạc Liêu')

 8. #8
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Bài viết
  115

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi mentostrinh Xem bài viết
  Làm thế nào để khi chọn 1 giá trị bên combobox thứ nhất thì combobox thứ 2 sẽ sổ ra các giá trị của giá trị đã chọn bên combobox thứ 1
  Ví dụ : bên combobox 1 em có 2 giá trị là : tên ,họ, ..
  khi chọn item tên bên cb1 thì bên combobox 2 sẽ sổ ra các giá trị của tên trong database như : hoa,hong,bưởi ...
  chon item họ thì bên combobox 2 sẽ sổ ra các giá trị của họ trong database như : phạm ,nguyễn,trần....
  bác nào rảnh thì giúp e với !! e sin chân thành cảm ơn
  cái này đơn giản thôi
  ở cb1 bạn set 2 value là "Họ" và "Tên"
  Trường hợp 1: tên và họ lưu ở 2 trường của database
  trong sự kiện selected value change của cb1 bạn code
  Visual C# Code:
  1.             if (comboBox1.Text == "Tên")
  2.             {
  3.                 SqlConnection conn = new SqlConnection("kết nối của bạn");
  4.                 conn.Open();
  5.                 SqlDataAdapter ad = new SqlDataAdapter("Select * From khachhang", conn);
  6.                 DataTable dt = new DataTable();
  7.                 ad.Fill(dt);
  8.                 comboBox2.DataSource = dt;
  9.                 comboBox2.DisplayMember = "tenkh";
  10.             }
  11.             if (comboBox1.Text == "Họ")
  12.             {
  13.                 SqlConnection conn = new SqlConnection("kết nối của bạn");
  14.                 conn.Open();
  15.                 SqlDataAdapter ad = new SqlDataAdapter("Select * From khachhang", conn);
  16.                 DataTable dt = new DataTable();
  17.                 ad.Fill(dt);
  18.                 comboBox2.DataSource = dt;
  19.                 comboBox2.DisplayMember = "ho";
  20.             }
  21. }
  Trường hợp 2 : tên và họ lưu ở một trường database
  tương tự như trên nhưng bạn cần tách họ tên ra riêng biệt
  Visual C# Code:
  1. combobox2.displaymenber = "Họ bạn tách ra hoặc tên bạn táchra"

Các đề tài tương tự

 1. Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 20-04-2013, 06:50 PM
 2. Cách cho dữ liệu vào combobox bên trong datagridview???
  Gửi bởi vuonghnit90 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 21-06-2012, 08:44 PM
 3. Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 09-11-2011, 12:03 AM
 4. chọn một giá trị ở combobox thì ô text bên cạnh tương ứng nhận 1 giá trị
  Gửi bởi hocCsharp trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 05-11-2011, 12:08 PM
 5. Khi Tab tới Combobox, combobox sẽ sổ xuống luôn
  Gửi bởi quangnam trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2011, 12:06 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn