Admin ơi
thêm nút thanks đi
4rum nào cũng có nút thanks,