Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: không thể insert những biến đặt trong Parameters

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Nơi ở
  tphcm
  Bài viết
  227

  Question không thể insert những biến đặt trong Parameters

  Đây là đoạn code của em:
  string chuoitruyvan = "insert into ctsp(idsp,mayanh,DacTinhMayAnh,MayAnhPhu,VideoCall ,QuayPhim,XemPhim,NgheNhac,FMRadio,XemTivi,GhiAm,G hiAmCuocGoi,GhiAmFM,Java,TroChoi,KetNoiTV,UngDungV anPhong,UngDungKhac,Loai,TaiNhac,LoaNgoai,Baorung, JackTaiNghe,BoNhoTrong,RAM,ViXuLyCPU,TheNhoNgoai,H oTroTheToiDa,DanhBa,TinNhan,Email,BangTang2G,BangT ang3G,MangDiDong,HoTroDaSim,GPRS,EDGE,[3G],Wifi,TrinhDuyet,GPS,BlueTooth,HongNgoai,USB,LoaiM anHinh,DoPhanGiai,KichThuocManHinh,CamUng,ChatNang CamUng,ThongTinKhac,HeDieuHanh,KieuDang,BanPhimQwe rty,KichThuocDT,TrongLuong,NgonNgu,BaoHanh,LoaiPin ,DungLuongPin,ThoiGianDamThoai,ThoiGianCho) values(a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9,a10,a11,a12,a13, a14,a15,a16,a17,a18,a19,a20,a21,a22,a23,a24,a25,a2 6,a27,a28,a29,a30,a31,a32,a33,a34,a35,a36,a37,a38, a39,a40,a41,a42,a43,a44,a45,a46,a47,a48,a49,a50,a5 1,a52,a53,a54,a55,a56,a57,a58,a59,a60,a61)";
  SqlCommand m = new SqlCommand();
  m.Connection = c;
  m.Parameters.Add("a1",dplTensp.SelectedValue);
  m.Parameters.Add("a2",txtMayanh.Text);
  m.Parameters.Add("a3", txtDtma.Text);
  m.Parameters.Add("a4", txtMap.Text);
  m.Parameters.Add("a5", txtVideoc.Text);
  m.Parameters.Add("a6", txtQup.Text);
  m.Parameters.Add("a7", txtXemp.Text);
  m.Parameters.Add("a8", txtNghenh.Text);
  m.Parameters.Add("a9", txtFmr.Text);
  m.Parameters.Add("a10", txtXemtv.Text);
  m.Parameters.Add("a11", txtGha.Text);
  m.Parameters.Add("a12", txtGhiacg.Text);
  m.Parameters.Add("a13", txtGafm.Text);
  m.Parameters.Add("a14", txtJava.Text);
  m.Parameters.Add("a15", txtTrochoi.Text);
  m.Parameters.Add("a16", txtKntv.Text);
  m.Parameters.Add("a17", txtUdvp.Text);
  m.Parameters.Add("a18", txtUdk.Text);
  m.Parameters.Add("a19", txtLoai.Text);
  m.Parameters.Add("a20", txtTaiNhac.Text);
  m.Parameters.Add("a21", txtLoangoai.Text);
  m.Parameters.Add("a22", txtBaorung.Text);
  m.Parameters.Add("a23", txtJacktn.Text);
  m.Parameters.Add("a24", txtBnt.Text);
  m.Parameters.Add("a25", txtRam.Text);
  m.Parameters.Add("a26", txtCpu.Text);
  m.Parameters.Add("a27", txtThenn.Text);
  m.Parameters.Add("a28", txtHotrothe.Text);
  m.Parameters.Add("a29", txtDb.Text);
  m.Parameters.Add("a30", txtTinn.Text);
  m.Parameters.Add("a31", txtEmail.Text);
  m.Parameters.Add("a32", txtBt2g.Text);
  m.Parameters.Add("a33", txtBt3g.Text);
  m.Parameters.Add("a34", txtMangdd.Text);
  m.Parameters.Add("a35", txtHotrods.Text);
  m.Parameters.Add("a36", txtGprs.Text);
  m.Parameters.Add("a37", txtEdge.Text);
  m.Parameters.Add("a38", txt3g.Text);
  m.Parameters.Add("a39", txtWifi.Text);
  m.Parameters.Add("a40", txtTrinhd.Text);
  m.Parameters.Add("a41", txtGps.Text);
  m.Parameters.Add("a42", txtBluetoo.Text);
  m.Parameters.Add("a43", txtHongn.Text);
  m.Parameters.Add("a44", txtUsb.Text);
  m.Parameters.Add("a45", txtLoaiManh.Text);
  m.Parameters.Add("a46", txtDophang.Text);
  m.Parameters.Add("a47", txtKtmh.Text);
  m.Parameters.Add("a48", txtCamu.Text);
  m.Parameters.Add("a49", txtChucnangcamu.Text);
  m.Parameters.Add("a50", txtThongtink.Text);
  m.Parameters.Add("a51", txtHdh.Text);
  m.Parameters.Add("a52", txtKieudang.Text);
  m.Parameters.Add("a53", txtBanph.Text);
  m.Parameters.Add("a54", txtKtdt.Text);
  m.Parameters.Add("a55", txtTrongluo.Text);
  m.Parameters.Add("a56", txtNgonngu.Text);
  m.Parameters.Add("a57", txtBh.Text);
  m.Parameters.Add("a58", txtLoaip.Text);
  m.Parameters.Add("a59", txtDungluongp.Text);
  m.Parameters.Add("a60", txtTGDT.Text);
  m.Parameters.Add("a61", txtTgch.Text);
  m.CommandText = chuoitruyvan;
  m.ExecuteNonQuery();
  }
  catch (Exception ex)
  {
  {
  Response.Write("Thông báo lỗi:" + ex.Message);
  }
  }
  c.Close();
  Em không hiểu tại sao khi em insert thì nó báo lỗi:
  The name 'a1' is not permitted in this context. Only constants, expressions, or variables allowed here. Column names are not permitted.
  Em sửa được a1 thì nó bị a2 hay a3 ...Mấy anh/chị xem dùm em.Em cám ơn.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi thuan : 06-10-2011 lúc 01:42 AM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  Hình như bạn phải thêm dấu '@' vào trước các chuỗi "a1", "a2", "a3" ... để trở thành "@a1", "@a2", "@a3", ...
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  518

  Bác làm thế này nhé
  Boi đen vùng code rồi nhấn ctrl+H để mở hộp Replace. Nếu hộp look in chưa chọn là Selection thì bác chọn là selection.
  Gõ vào Find What là a:Nu
  Gõ vào Replace with là
  @\0
  Nhấn replace all.
  Kết quả thú vị nhỉ. ^^
  VS quả là editor vô đối.

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C Lỗi too few parameters và chữa hộ e bài tập
  Gửi bởi ko0lken trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-05-2013, 08:27 PM
 2. Database với C# MVC asp.net báo lỗi The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint...Có ai biết chỉ mình với
  Gửi bởi chibao15 trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-03-2013, 03:52 PM
 3. MS SQL với C# Stored proc không có Parameters truyền vào thì có nhanh hơn Stored proc có Parameters truyền vào
  Gửi bởi h034 trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 17-12-2012, 10:37 PM
 4. Cách dùng Parameters
  Gửi bởi nguyencuonginfo trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-08-2009, 07:55 PM
 5. hỏi về cách sử lý parameters trong C
  Gửi bởi quangnh89 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 05-02-2009, 10:54 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn