hiện mình đang làm seminar về giải thuật di truyền. muốn áp dụng giải thuật di truyền vào bài toán người du lịch nhưng không biết phải làm như thế nào..
xin mọi người hướng dẫn với... nếu có code càng tốt