Hôm nay ngồi trên lớp làm bài mới phát hiện ra 1 lỗi khó chịu T_T, khi ta đặt function prototype trên main hoặc dưới main(). Tìm mãi không ra lỗi chỉ vì 1 chữ i T_T.
C++ Code:
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3.  
 4. bool read_file(std::fstream& iff);
 5.  
 6. bool read_file(std::ifstream& iff){
 7.  iff.open("abc.txt", std::ios::in);
 8.  if(!iff){
 9.   std::cout << "...file error detected !\n";
 10.   return false;
 11.  }
 12.  std::cout << "...reading in process.\n";
 13.  return true;
 14. }
 15.  
 16. int main(){
 17.  std::ifstream iss;
 18.  read_file(iss);
 19.  
 20.  return 0;
 21. }


Code này hoàn toàn ok, nếu main đặt dưới cùng, nhưng nếu để nó lên đầu thì sẽ thấy nó bảo linking error, vì cái prototype nhận vào 1 ifstream chứ không phải fstream, khi viết 1 hàm thì nhìn ra rất nhanh, nhưng cả 4, 5 class thì sẽ thấy bị nó hành đến cỡ nào. Visual C++ compile không hề đưa ra 1 warning, mà chỉ bảo linking error. Khốn nạn thế cơ đấy T_T, mình chia sẻ lỗi này tuy cũng không đáng gì nhưng mong các bạn biết mà để ý. Chắc chẳng có ai ngu hơn mình T_T !