TeraCopy Pro 2.12 Final - Tăng tốc copy Nhanh chóng


TeraCopy là một chương trình nhỏ gọn được thiết kế để sao chép và di chuyển file ở tốc độ tối đa có thể, cung cấp cho người sử dụng rất nhiều tính năng!

Các tính năng:
- Copy file nhanh hơn. TeraCopy sử dụng bộ đệm tự động điều chỉnh để giảm thời gian tìm kiếm. Không đồng bộ tốc độ sao chép tập tin chuyển giao giữa hai ổ đĩa cứng.
- Tạm dừng và tiếp tục chuyển tập tin. Tạm dừng quá trình sao chép bất cứ lúc nào để giải phóng tài nguyên hệ thống và tiếp tục với một nhấp chuột duy nhất.
- Lỗi phục hồi. Trong trường hợp sao chép lỗi, TeraCopy sẽ thử nhiều lần và trong trường hợp nặng hơn chỉ skips tập tin, không phải chấm dứt việc chuyển giao toàn bộ.
- Shell hội nhập. TeraCopy có thể thay thế hoàn toàn Explorer sao chép và di chuyển chức năng, cho phép bạn làm việc với các tập tin như bình thường. Sau khi cài, nó sẽ trở thành chương trình copy mặc định của windows.
- Full Unicode support : Nó hỗ trợ các tên file Tiếng Việt, không bị lỗi như vậy với các chương trình khác.
Tính năng khác
- Misc : Play sound ... Đánh dấu nếu muốn sau khi copy xong sẽ thông báo bằng âm thanh.
- Progress Bars Colors : chọn màu tùy ý.
- File Managers Intergration : nếu muốn dùng Tera làm chương trình Copy mặc định của Total Commander hoặc Opus thì bấm vào đó.
- Only when Scroll Lock is OFF : Khi bật nút Scroll Lock thì sẽ không copy bằng Tera nữa mà là của Windows.
TeraCopy Pro
- You can also buy a Pro version of the program that lets you do the following:
- Copy/move to favorite folders.
- Select files with the same extension/same folder.
- Remove selected files from the copy queue.
- Get free updates and priority support.
- More features coming soon!
Download