MiniTool Partition Wizard Professional Edition 6.0 Portable | Làm mọi việc với ổ cứng


MiniTool Partition Wizard Professional Edition là một phần mềm phân vùng tối ưu hóa với các tính năng tiên tiến như Merge Partition, Convert Dynamic disk to Basic disk và Change cluster size. Người dùng có thể thay đổi kích thước, di chuyển, hợp nhất , thay đổi Cluster Size, sao chép, tạo ,xóa va định dạng, chuyển đổi, ẩn và Bỏ ẩn phân vùng, sao chép ổ đĩa và vv. Phần mềm hỗ trợ Windows 2000, XP, Vista và Windows 7.
Tính năng* Resize/Move Partition: Easily resize/move partition without data loss.
* Create, Format, Delete Partition.
* Convert Partition format from FAT to NTFS.
* Hide and Unhide Partitions, set active partition, label drive letter.
* Merge Partition. NEW!
* Hot Extend Partition without reboot. NEW!
* Change cluster size without data loss. NEW!
* Support Linux Ext2, Ext3. NEW!


* Partition Copy: Copy entire partition to unallocated space with high performance file-by-file. moving technology. Backup or move data without any data loss.
* Partition Recovery: Scan disk to restore deleted or damaged partitions.* Hard Disk Copy: Copy an entire disk to a different diskquickly and easily with data clone technology. Backup disk data without data loss.
* Support Windows 32/64 bit Operating Systems.


Visually demonstrate your disk/partition configuration to preview changes before apply.
* Support RAID.
* Support single disks or partitions larger than 2 TB
* Support up to 32 hard disks within one system.
* Set partition as primary.
* Set partition as logical.
* Rebuild MBR.
* Convert Dynamic Disk to Basic Disk.
* Disk Surface Test.
* Partition Surface Test.
* Change Partition Serial Number.
* Change Partition Type ID.

Download: