Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: sửa lỗi định nghĩa toán tử << và>> trong class hộ mình với

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  1

  Mặc định sửa lỗi định nghĩa toán tử << và>> trong class hộ mình với

  xem giúp mình cái lỗi trong class này sửa thế nào:error C2248: 'heso' : cannot access private member declared in class 'donthuc'
  đây là code:

  #include<iostream>
  using namespace std;
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  class donthuc
  {

  private:
  float somu;
  float heso;
  public:
  donthuc();
  donthuc(float a, float b);
  donthuc(const donthuc &b);
  ~donthuc();

  void nhapdt();
  void xuatdt();

  int layhs();
  int laysm();
  void gan_hs(int a);
  void gan_sm(int b);
  int giatridt(int x);
  void daohamdt();
  void nguyenhamdt();

  donthuc congdt(const donthuc &b);
  donthuc trudt(const donthuc &b);
  donthuc nhandt(const donthuc &b);
  donthuc chiadt(const donthuc &b);
  int sosanhdt(const donthuc &b);

  donthuc operator+(const donthuc &a);
  donthuc operator-(const donthuc &a);
  donthuc operator*(const donthuc &a);
  donthuc operator/(const donthuc &a);
  donthuc operator=(const donthuc &a);
  donthuc operator+=(const donthuc &a);
  donthuc operator-=(const donthuc &a);

  int operator>(const donthuc &a);
  int operator<(const donthuc &a);
  int operator>=(const donthuc &a);
  int operator<=(const donthuc &a);
  int operator==(const donthuc &a);
  int operator!=(const donthuc &a);

  donthuc operator ++();
  donthuc operator --();
  friend istream& operator>>(istream &is,donthuc &a);
  friend ostream& operator<<(ostream &os,const donthuc &a);
  donthuc operator !();
  donthuc operator ~();
  };
  donthuc::donthuc()
  {
  heso = 0;
  somu = 0;
  }
  donthuc::donthuc(float a, float b)
  {
  heso = a;
  somu = b;
  }
  donthuc::donthuc(const donthuc &b)
  {
  heso = b.heso;
  somu = b.somu;
  }
  donthuc::~donthuc(){}
  void donthuc::nhapdt()
  {
  cout<<"nhap he so va so mu: "<<endl;
  cin>> heso >>somu ;

  }
  void donthuc::xuatdt()
  {
  cout<<heso<<"x^"<<somu;
  }
  int donthuc::layhs()
  {
  return heso;
  }
  int donthuc::laysm()
  {
  return somu;
  }
  void donthuc::gan_hs(int a)
  {
  heso = a;
  }
  void donthuc::gan_sm(int b)
  {
  somu = b;
  }
  int donthuc::giatridt(int x)
  {
  return heso*pow(x,somu);
  }
  void donthuc::daohamdt()
  {
  heso = heso * somu;
  somu = somu -1;
  }
  void donthuc::nguyenhamdt()
  {
  somu = somu + 1;
  heso = heso/somu;
  }
  donthuc donthuc::congdt(const donthuc &b)
  {
  heso = heso + b.heso;
  return *this;
  }
  donthuc donthuc::trudt(const donthuc &b)
  {
  heso = heso - b.heso;
  return *this;
  }
  donthuc donthuc::nhandt(const donthuc &b)
  {
  heso = heso*b.heso;
  somu = somu + b.somu;
  return *this;
  }
  donthuc donthuc::chiadt(const donthuc &b)
  {
  heso = heso/b.heso;
  somu = somu - b.somu;
  return *this;
  }
  int donthuc::sosanhdt(const donthuc &b)
  {
  if((heso == b.heso) &&(somu == b.somu))
  return 0;
  else
  if ((somu > b.somu)|| ((somu== b.somu)&&(heso > b.heso)))
  return 1;
  return 0;
  }
  donthuc donthuc::operator+(const donthuc &a)
  {
  return congdt(a);

  }
  donthuc donthuc::operator-(const donthuc &a)
  {
  return trudt(a);
  }
  donthuc donthuc::operator*(const donthuc &a)
  {
  return nhandt(a);
  }
  donthuc donthuc::operator/(const donthuc &a)
  {
  return chiadt(a);
  }
  donthuc donthuc::operator=(const donthuc &a)
  {
  heso = a.heso;
  somu = a.somu;
  return *this;
  }
  donthuc donthuc::operator+=(const donthuc &a)
  {
  heso += a.heso;
  return *this;
  }
  donthuc donthuc::operator-=(const donthuc &a)
  {
  heso -= a.heso;
  return *this;
  }
  int donthuc::operator>(const donthuc &a)
  {
  if((somu > a.somu) || (heso > a.heso && a.somu == somu ))
  return 1;
  else
  return 0;
  }
  int donthuc::operator<(const donthuc &a)
  {

  if((somu < a.somu) || (heso < a.heso && a.somu == somu ))
  return 1;
  else
  return 0;
  }
  int donthuc::operator==(const donthuc &a)
  {
  if((heso == a.heso) && (somu == a.somu))
  return 1;
  else
  return 0;
  }
  int donthuc::operator>=(const donthuc &a)
  {
  if((heso >= a.heso) && (somu >= a.somu))
  return 1;
  else
  return 0;
  }
  int donthuc::operator<=(const donthuc &a)
  {
  if((heso <= a.heso) && (somu <= a.somu))
  return 1;
  else
  return 0;
  }
  int donthuc::operator!=(const donthuc &a)
  {
  if((heso != a.heso) || (somu != a.somu))
  return 1;
  else
  return 0;
  }
  donthuc donthuc::operator++()
  {
  somu ++;
  return *this;
  }
  donthuc donthuc::operator--()
  {
  somu --;
  return *this;
  }
  istream& operator>>(istream &is,donthuc &a)
  {
  is>>a.heso>>a.somu;
  return is;
  }
  ostream& operator<<(ostream &os,const donthuc &a)
  {
  os<<"He so = "<<a.heso<<endl;
  os<<"So mu = "<<a.somu<<endl;
  return os;
  }
  donthuc donthuc::operator!()
  {
  heso = heso*somu;
  somu = somu - 1;
  return *this;
  }
  donthuc donthuc::operator~()
  {
  somu = somu + 1;
  heso = heso/somu;
  return *this;
  }
  mình mới học class nên chưa rõ lắm:
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi mavuong2000 : 08-10-2011 lúc 02:52 PM. Lý do: sửa lại tiêu đề

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  16

  mình đã chạy thử bài của bạn và mình thấy 2 toán tử << và >> hoạt động bình thường mà có bất thường nào đâu???

Các đề tài tương tự

 1. Ý nghĩa của hàm nextInt(n) trong class Random
  Gửi bởi friendly_smile trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-03-2013, 07:32 PM
 2. Định nghĩa các sự kiện cho class trong C# như thế nào ?
  Gửi bởi logweb176 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-06-2012, 11:09 AM
 3. tự định nghĩa nhập xuất(>>, <<) trong class phân số
  Gửi bởi satthuvotinh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 01-09-2011, 09:32 AM
 4. CONST trong khai báo hàm của class sentence có nghĩa là gì?
  Gửi bởi oxfordthuongyeu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 20-05-2011, 09:57 AM
 5. Class trong lập trình Visual C++ nghĩa là gì?
  Gửi bởi Zack Fair trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 09-02-2011, 10:54 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn