trong ajax e thấy có cú pháp: $(function(){$("<p>Hi there!</p>").insertAfter("#followMe");});

e chưa hiểu cách sử dụng của $ cho lắm.

e mới nhập môn mà tài liệu toàn tiếng anh nên hiểu chưa sâu lắm. Ai rành có thể giúp e tí chút đc k????