Mình cài sql 2008 enterprise Sp2.Nhưng IntellliSense của chương trình ko hoạt động.Ko biết bị lỗi gì nữa?