Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Bài tập in phát âm của một số nguyên

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  1

  Angry Bài tập in phát âm của một số nguyên

  Em mới học C thôi! Đây là bài mà e đã trăn trở 1 tháng đến hôm nay mới hoàn thành xong code nhưng hơi dài. Anh(chị) nào góp ý, chỉnh sửa dùm e đoạn code này làm nó ngắn gọn, trong sáng hơn nhé!. Thành thật cảm ơn!

  C Code:
  1. //Phat am so nguyen
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<conio.h>
  4. void hang_chuc(int *n)
  5. {
  6.      switch(*n)
  7.      {
  8.          case 2: printf("hai"); break;
  9.          case 3: printf("ba"); break;
  10.          case 4: printf("bon"); break;
  11.          case 5: printf("nam"); break;
  12.          case 6: printf("sau"); break;
  13.          case 7: printf("bay"); break;
  14.          case 8: printf("tam"); break;
  15.          case 9: printf("chin"); break;
  16.          case 10: printf("muoi");
  17.      }
  18. }
  19. void hang_tram(int *n)
  20. {
  21.      int m, k;
  22.      m = *n%10;
  23.      k = *n/10;
  24.      hang_chuc(&k); printf(" muoi ");
  25.      hang_chuc(&m);
  26. }
  27. void hang_nghin(int *n)
  28. {
  29.      int m, k;
  30.      m = *n%100;
  31.      k = *n/100;
  32.      hang_chuc(&k); printf(" tram ");
  33.      
  34.      if(m<10 && m>0)
  35.      {
  36.             printf(" le ");
  37.             hang_chuc(&m);
  38.      }
  39.      else
  40.             hang_tram(&m);
  41. }
  42. void hang_chucnghin(int *n)
  43. {
  44.      int m, k;
  45.      m = *n%1000;
  46.      k = *n/1000;
  47.      hang_chuc(&k); printf(" nghin ");
  48.      if(m>100) hang_nghin(&m);
  49.      else if(m<10 &&m!=0) hang_tram(&m);
  50.      else if(m!=0)
  51.      {
  52.           printf(" tram le ");
  53.           hang_chuc(&m);
  54.      }  
  55. }
  56. void hang_tramnghin(int *n)
  57. {
  58.      int m, k;
  59.      m = *n%1000;
  60.      k = *n/1000;
  61.      if(k>10)
  62.      {
  63.              hang_tram(&k);  printf(" nghin ");
  64.      }
  65.      else printf("muoi nghin ");
  66.      
  67.      if(m>100) hang_nghin(&m);
  68.      else if(m<=10)
  69.      {
  70.           printf(" khong tram le ");
  71.           hang_chuc(&m);
  72.      }
  73.      else if(m<100)
  74.      {
  75.              printf(" khong tram ");
  76.              hang_tram(&m);
  77.      }
  78.      else printf(" mot tram ");
  79. }
  80. main()
  81. {
  82.       int n;
  83.       printf("Nhap n = "); scanf("%d", &n); fflush(stdin);
  84.       if(n==0) printf("khong");
  85.       else if(n==1) printf("mot");
  86.       else if(n==100) printf("mot tram");
  87.       else if(n==1000) printf("mot nghin");
  88.       else if(n==10000) printf("muoi nghin");
  89.       else if(n<=10) hang_chuc(&n);
  90.       else if(n<100) hang_tram(&n);
  91.       else if(n<1000) hang_nghin(&n);
  92.       else if(n<10000) hang_chucnghin(&n);
  93.       else if(n<100000) hang_tramnghin(&n);
  94.       else printf("Nhap sai du lieu (1<=n<100000)");
  95.       getchar();
  96. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  160

  Thử code này xem:

  C Code:
  1. /*
  2.  ============================================================================
  3.  Name        : number_spell_vn.c
  4.  Author      : fbc
  5.  ============================================================================
  6.  */
  7.  
  8. #include <stdio.h>
  9. #include <stdlib.h>
  10.  
  11. const char* numstr[10] = {"khong", "mot", "hai", "ba", "bon", "nam", "sau", "bay", "tam", "chin"};
  12.  
  13. void spell_k(unsigned long num, const char* suffix)
  14. {
  15.     int tram = num % 1000, chuc = num % 100, donvi = num % 10;
  16.     if (0 == tram) return;
  17.     if (tram >= 100) printf("%s tram ", numstr[tram/100]);
  18.  
  19.     if (0 == chuc) {printf(suffix); return;}
  20.     if (chuc >= 20) printf("%s muoi ", numstr[chuc/10]);
  21.     else if (chuc >= 10) printf("muo`i ");
  22.     else if (tram >= 100) printf("linh ");
  23.  
  24.     if (5 == donvi && chuc >= 10) printf("lam ");
  25.     else if (donvi > 0) printf("%s ", numstr[donvi]);
  26.     printf(suffix);
  27. }
  28.  
  29. void spell(unsigned long num)
  30. {
  31.     if (0 == num) {printf("khong"); return;}
  32.  
  33.     spell_k(num/1000000000, "ty ");
  34.     spell_k(num/1000000, "trieu ");
  35.     spell_k(num/1000, "ngan ");
  36.     spell_k(num, "don vi.");
  37. }
  38.  
  39. int main(void) {
  40.     unsigned long n;
  41.     printf("Nhap so: ");
  42.     scanf("%ld", &n);
  43.     spell(n);
  44.     return 0;
  45. }

  Có 1 vấn đề - tùy theo bạn có coi đó là vấn đề hay không: ví dụ 6012 sẽ được đánh vần là "sáu ngàn mười hai".
  Mình thấy vậy cũng được, nếu bạn muốn đánh vần theo kiểu "sáu ngàn không trăm mười hai" thì phải xử lý thêm (cũng không khó). Ngoài ra nếu bạn tìm thấy vấn đề gì khác thì bảo mình để mình sửa ^^
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi fbchicken : 11-10-2011 lúc 01:42 AM.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  1

  Lệnh if - return; là gì vậy bạn?? Mình dùng if - break; có được ko?

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  160

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi lytieubinh_269 Xem bài viết
  Lệnh if - return; là gì vậy bạn?? Mình dùng if - break; có được ko?
  Return là thoát khỏi function hiện tại. Không trong vòng lặp thì break kiểu gì?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  1

  Bài của lytieubinh còn nhiều trường hợp đọc ko đúng. Bạn thử 21, 100 hoac 3002.. xem nhé. Và cách đọc của bạn cũng chưa chuẩn lắm. Trước đây mình cũng làm bài tập này nhưng với 0<=n<9999. Bạn có thể tham khảo code của mình, nhìn hơi lung tung nhưng mình thấy đọc chuẩn các trường hợp:
  Code:
  #include "stdio.h"
  #include "conio.h"
  #include "iostream.h"
  
  void doc(int so) //Doc so
  {
  switch(so)
  {
  case 1: cout<<"mot"; break;
  case 2: cout<<"hai"; break;
  case 3: cout<<"ba" ; break;
  case 4: cout<<"bon"; break;
  case 5: cout<<"nam"; break;
  case 6: cout<<"sau"; break;
  case 7: cout<<"bay"; break;
  case 8: cout<<"tam"; break;
  case 9: cout<<"chin";break;
  }
  }
  
  void main()
  {
  clrscr();
  int n;
  do {cout<<"n= ";cin>>n;} //Nhap n
  while((n<0)||(n>9999));
  cout<<endl<<"Doc la: ";
  
  char ng=n/1000; //Tinh cac chu so
  char t=(n%1000)/100;
  char c=(n%100)/10;
  char dv=n%10;
  
  if(n==0) cout<<" khong"; //Neu n=0
  
  if(ng!=0) {doc(ng);cout<<" nghin ";} //Doc hang nghin
  
  if((ng!=0)&&(t==0)&&((c!=0)||(dv!=0))) cout<<" khong tram "; //Doc hang tram
  if(t!=0) {doc(t);cout<<" tram ";}
  
  if((ng!=0)||(t!=0)) //Doc hang chuc va don vi neu n co tren 2 chu so
  {
  if(c==0)
  if(dv==4) cout<<" linh tu";
  else if(dv!=0) {cout<<" linh ";doc(dv);}
  if(c==1){if(dv==0) cout<<" linh ";cout<<" muoi "; doc(dv);}
  if(c>1)
  {
  doc(c);cout<<" muoi ";
  if(dv==4) cout<<" tu ";
  else doc(dv);
  }
  }
  
  else //Doc hang chuc va don vi neu n co duoi 3 chu so
  {
  if(c==0) doc(dv);
  if(c==1) {cout<<" muoi ";doc(dv);}
  if(c>1)
  {
  doc(c);cout<<" muoi ";
  if(dv==4) cout<<" tu ";
  else doc(dv);
  }
  }
  
  getch();
  }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  Mặc định Bài tập in phát âm của một số nguyên

  Tiếng Viết có thể đơn giản hóa để cho cách đọc được lặp lại ở mỗi hàng ngàn (3 chữ số).

  vd 315.315.315.315
  đọc là ba trăm mười lăm tỷ ba trăm mười lăm triệu ba trăm mười lăm ngàn ba trăm mười lăm

  Như vậy ta chỉ cần chia số ra từng đoạn 3 chữ số, và viết một hàm đọc 3 chữ số. Sau đó ghép từng đoạn này lại và chỉnh sửa một số trường hợp đặc biết (vd số không: 5000 đọc là năm ngàn chẵn)

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  0

  bài viết hay quá.thanks nhiều

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C giải thuật nhập vào số nguyên n in ra n số nguyên tố đầu tiên?
  Gửi bởi LTC trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 48
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 07:40 PM
 2. Viết chương trình nhập số nguyên dương n, liệt kê n số nguyên tố đầu tiên.
  Gửi bởi maiit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 19-06-2011, 01:05 PM
 3. Game Viết chương trình nhập số nguyên dương n, liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trên C#?
  Gửi bởi maiit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 08-06-2011, 11:12 PM
 4. Bài tập C++ chương trình đổi 1 số nguyên trong hệ thập phân sang hệ fibo và cộng 2 số nguyên được
  Gửi bởi nghiapro512 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-01-2011, 02:14 PM
 5. Lập trình C xin code cài đặt thuật toán sàng nguyên tố để liệt kê các số nguyên tố 2->480000
  Gửi bởi ngocdung_088 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 23
  Bài viết cuối: 06-12-2010, 11:53 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn