Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 12 kết quả

Đề tài: Database cập nhật giá thuê phòng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  42

  Mặc định Database cập nhật giá thuê phòng

  Mình đang làm đề tài Quản lý khách sạn, trong phần xây dựng database mình đang bị vướng mắc phần cập nhật giá thuê phòng. Hiện giờ mình đang có những table sau :
  + LoaiPhong(maloai,tenloai,dongiagio,dongiangay)
  + Phong(maphong,maloai)
  + PhieuDangKy(sophieu,maphong)
  Vấn đề ở chỗ nếu khách đang thuê phòng số 1 thuộc loại phòng Vip có giá là 50, nhưng nếu mình muốn thay đổi giá phòng loai vip đó thì người khách đang ở phòng thuộc loại đó phải trả giá mới thì k phù hợp. Mình định tạo 1 table GIAPHONG ( Magia,dongiagio,dongiangay ) nhưng chưa biết kết nối với các table khác như thế nào cho phù hợp với yêu cầu là thay đổi giá phòng nhưng giá cũ vẫn k bị ảnh hưởng tới. Mong mọi người giúp đỡ. Thanks nhiều

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  csdl thiết kế thiếu. Tự đặt câu hỏi "làm thế nào để biết một khách mướn phòng từ ngày nào", sẽ thấy là không có cách trả lời.

  Đại khái trong phiếu mướn phòng hay đâu đấy phải có một trường cho biết ngày mướn phòng và ngày trả phòng.

  Cách tính tiền tùy thuộc theo thiết kế giá phòng

  1. nếu có một bảng ghi lại giá phòng từng thời điểm thì dựa trên bảng ấy mà tính.

  2. nếu không có bảng ghi lại, mà chỉ thay đổi giá phòng suông thì lúc mướn phòng phải ghi lại giá phòng vào thời điểm ấy.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  42

  Mình làm như thế này thì có ổn khi cập nhật giá thuê phòng mới thì k ảnh hưởng tới những phòng đang thuê giá cũ k bạn ?

  KHÁCHHÀNG ( MaKhach, TenKhach, DiaChi, CMND,GioiTinh,QuocTich)
  LOẠIPHÒNG ( MaLoai, TenLoai,MaGia)
  PHÒNG (MaPhong,TinhTrang,TangLau, MaLoai)
  GIÁPHÒNG (MaGia,DonGiaGio,DonGiaNgay)
  PHIẾUĐĂNGKÍ (SoPhieu, BatDau,KetThuc, MaKhach, MaPhong, MaGia)
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nguoimaulanh611 : 14-10-2011 lúc 12:59 AM.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  Sửa lại:

  LOẠIPHÒNG ( MaLoai, TenLoai,MaGia)
  PHÒNG (MaPhong,TinhTrang,TangLau, MaLoai)
  GIÁPHÒNG (MaGia,DonGiaGio,DonGiaNgay)
  PHIẾUĐĂNGKÍ (SoPhieu, BatDau,KetThuc, MaKhach, MaPhong ,DonGiaGio,DonGiaNgay)

  Mỗi lần nhập phiếu đăng ký thì chép giá vào. Lúc tính giá thì tính theo phiếu đăng ký. Cách này đơn giản nhưng không hoàn toàn có thể gọi là chỉnh.

  Cách khác:

  KHÁCHHÀNG ( MaKhach, TenKhach, DiaChi, CMND,GioiTinh,QuocTich)
  LOẠIPHÒNG ( MaLoai, TenLoai,MaGia)
  PHÒNG (MaPhong,TinhTrang,TangLau, MaLoai)
  GIÁPHÒNG (MaGia,DonGiaGio,DonGiaNgay ,NgayApDungGia,DonGiaGioTruocDo,DonGiaNgayTruocDo)
  PHIẾUĐĂNGKÍ (SoPhieu, BatDau,KetThuc, MaKhach, MaPhong, MaGia)

  Mỗi lần thay đổi giá thì chép ngày thay đổi và giá cũ lại.
  Mỗi lần tính tiền thì xét xem có mướn trước ngày đổi giá hay không, nếu có thì dùng giá cũ.

  Cách này là cách chính thống dùng cho các loại hàng hay thay đổi giá.

  Nếu giá thay đổi rất thường thì bắt buộc phải chứa nhiều dòng giá phòng. Lúc đó khóa chính không phải là MaGia mà là MaGia+NgayApDungGia

 5. #5
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Bài viết
  42

  Sửa lại:

  LOẠIPHÒNG ( MaLoai, TenLoai,MaGia)
  PHÒNG (MaPhong,TinhTrang,TangLau, MaLoai)
  GIÁPHÒNG (MaGia,DonGiaGio,DonGiaNgay)
  PHIẾUĐĂNGKÍ (SoPhieu, BatDau,KetThuc, MaKhach, MaPhong ,DonGiaGio,DonGiaNgay)

  Mỗi lần nhập phiếu đăng ký thì chép giá vào. Lúc tính giá thì tính theo phiếu đăng ký. Cách này đơn giản nhưng không hoàn toàn có thể gọi là chỉnh.
  Bạn cho mình hỏi nếu làm như cách trên thì khi mình cập nhật đơn giá mới thì cái đơn giá mà mình đã chép vô Phiếu đăng kí nó có bị thay đổi theo k bạn? Vì bảng PHIEU DANG KI có mối kết nối với bảng Phòng và bảng Phòng lại kết nối với bảng LOAI PHONG, LOAI PHONG kết nói với GIÁ PHÒNG.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  Mặc định Database cập nhật giá thuê phòng

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nguoimaulanh611 Xem bài viết
  Bạn cho mình hỏi nếu làm như cách trên thì khi mình cập nhật đơn giá mới thì cái đơn giá mà mình đã chép vô Phiếu đăng kí nó có bị thay đổi theo k bạn? Vì bảng PHIEU DANG KI có mối kết nối với bảng Phòng và bảng Phòng lại kết nối với bảng LOAI PHONG, LOAI PHONG kết nói với GIÁ PHÒNG.
  Bạn có hiểu thế nào là bảng, trường, và liên hệ kết nối không? Hỏi gì lạ vậy?

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  55

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nguoimaulanh611 Xem bài viết
  Bạn cho mình hỏi nếu làm như cách trên thì khi mình cập nhật đơn giá mới thì cái đơn giá mà mình đã chép vô Phiếu đăng kí nó có bị thay đổi theo k bạn? Vì bảng PHIEU DANG KI có mối kết nối với bảng Phòng và bảng Phòng lại kết nối với bảng LOAI PHONG, LOAI PHONG kết nói với GIÁ PHÒNG.
  Thực hiện truy vấn là được

 8. #8
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  121

  Theo như anh VoTichSu nói thì em có 1 câu hỏi cần mọi người trả lời
  -Nếu khi khách hàng vào đăng ký 1 phòng với giá 500k/ngày
  -Người khách nào vào ở 1 ngày rồi thanh toán 500k sau đó ra về


  - Ngày thứ 2 đột nhiên khách sạn giảm giá còn 100k/ ngày
  Giá hiện tại là 100k,
  Ngày áp dụng là ngày thứ 2( tạm gọi),
  Đơn giá trước đó là 500k
  Theo như phiếu đăng ký thì người khách này đã đăng ký ở thì giá phòng của người này lúc này là 500k theo giá đơn giá ngày trước đó

  -Ngày thứ 3 giá phòng tăng lên 600k/Ngày,bây giờ:
  Giá hiện tại là 600k,
  Ngày áp dụng là ngày thứ 3( tạm gọi),
  Đơn giá trước đó là 100k
  Vậy thì phiếu đăng ký của người khác này bây giờ lấy đơn giá trước đó là 100k. Người khách hàng cầm hóa đơn trở lại khiếu nại tại sao giá là 100k mà lại tính tui là 500k, trả lời sau đây mọi người

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi chitviv Xem bài viết
  Theo như anh VoTichSu nói thì em có 1 câu hỏi cần mọi người trả lời
  -Nếu khi khách hàng vào đăng ký 1 phòng với giá 500k/ngày
  -Người khách nào vào ở 1 ngày rồi thanh toán 500k sau đó ra về


  - Ngày thứ 2 đột nhiên khách sạn giảm giá còn 100k/ ngày
  Giá hiện tại là 100k,
  Ngày áp dụng là ngày thứ 2( tạm gọi),
  Đơn giá trước đó là 500k
  Theo như phiếu đăng ký thì người khách này đã đăng ký ở thì giá phòng của người này lúc này là 500k theo giá đơn giá ngày trước đó

  -Ngày thứ 3 giá phòng tăng lên 600k/Ngày,bây giờ:
  Giá hiện tại là 600k,
  Ngày áp dụng là ngày thứ 3( tạm gọi),
  Đơn giá trước đó là 100k
  Vậy thì phiếu đăng ký của người khác này bây giờ lấy đơn giá trước đó là 100k. Người khách hàng cầm hóa đơn trở lại khiếu nại tại sao giá là 100k mà lại tính tui là 500k, trả lời sau đây mọi người
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi VoTichSu Xem bài viết
  ...

  Nếu giá thay đổi rất thường thì bắt buộc phải chứa nhiều dòng giá phòng. Lúc đó khóa chính không phải là MaGia mà là MaGia+NgayApDungGia
  bắt buộc phải dùng phương pháp tính từng đoạn và cộng lại.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  06 2011
  Bài viết
  121

  Nếu giá thay đổi rất thường thì bắt buộc phải chứa nhiều dòng giá phòng. Lúc đó khóa chính không phải là MaGia mà là MaGia+NgayApDungGia
  bắt buộc phải dùng phương pháp tính từng đoạn và cộng lại.
  Em không hiểu ý của anh lắm. tính từng đoạn có nghĩa là:
  Nếu giá thay đổi theo từng ngày
  Ngày 1: 500
  Ngày 2: 200k
  Ngày 3:600k
  Khách hàng vào ở ngày 1 tới ngày 3 thì lấy 500k+ 200k + 600k phải không anh, không phải nếu khách hàng đăng ký ở vào ngày nào thì sẽ tính tiền với giá của ngày đăng ký sao

Các đề tài tương tự

 1. Nơi tốt nhất để bạn thuê máy cho văn phòng
  Gửi bởi doirach88 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-01-2011, 01:52 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn