Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: [ Solved ]Hàm tạo sao chép

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  5

  Mặc định [ Solved ]Hàm tạo sao chép

  Tôi có đoạn code sau :
  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  #include <string>
  using namespace std;
  class 
  Nguoi
  {
  private:
      
  int age;
      
  char *name;
  public:
      
  Nguoi(char_name,int _age)
      {
          
  age=_age;
          
  int t;
          
  t=strlen(_name);
          
  name=new char[t+1];
          
  strcpy(name,_name);
      }
      ~
  Nguoi()
      {
          
  age=0;
          
  name=NULL;
      }
      
  Nguoi(const Nguoid)
      {
          
  this->age=d.age;
          
  strcpy(name,d.name);
      }
      
  void show()
      {
          
  cout<<"\nTen:"<<name<<" tuoi:"<<age;
      }
  };
  int main()
  {
      
  Nguoi n1("Tran Van Teo",22);
      
  n1.show();
      
  n1.~Nguoi();
      
  Nguoi n2(n1);
      
  n2.show();
      
  cin.get();
      return 
  0;

  Tại sao n2 lại không copy được constructor của n1 nhỉ?hàm tạo sao chép đó tôi viết phải sửa lại thế nào?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Không chỉ có lỗi ở copy constructor mà còn nhiều lỗi nữa :
  C++ Code:
  1. private:
  2.     int age;
  3.     char *name;
  4. public:
  5.     Nguoi(char* _name,int _age)
  6.     {
  7.         age=_age;
  8.         int t;
  9.         t=strlen(_name);
  10.         name=new char[t+1];
  11.         strcpy(name,_name);
  12.     }
  - Thứ tự khai báo dữ liệu và tham số pass vào constructor là quan trọng, có lúc sẽ ok nhưng có lúc sẽ sai.
  - Dùng strcpy thì không có nghĩa nó sẽ có kí tự NULL trong chuỗi, bắt buộc phải thêm vào vì đây là cstring, tui sẽ cho 1 ví dụ với C++ string.
  - Nếu muốn dùng kiểu copy thì có 2 cách hoặc là thêm vào sau cùng, hoặc là thêm vào đầu hoặc là thêm sau cùng.
  C++ Code:
  1. name = new char[length_of_n + 1];
  2. *name = '\0';
  3. strcpy(name, n);
  C++ Code:
  1. name = new char[length_of_n + 1];
  2. strcpy(name, n);
  3. name[length_of_n] = '\0';
  Tui sẽ chọn cách thêm vào đầu để khỏi viết thêm 1 biến.
  - Copy constructor phải kiểm tra trường hợp nó tự gán cho chính nó. Sthing like :
  C++ Code:
  1.  if(this == &rhs)
  2.         std::cerr << "Don't assign your self...\n";
  - Hàm hủy của cậu sẽ dẫn đến memory leak, nhớ là khi dữ liệu có con trỏ, tạo ngay 1 hàm delete[] và comment nó để tí nhớ mà dùng.
  C++ Code:
  1. ~Nguoi(){
  2.       std::cout << "\n....Im releasing memory.\n.";
  3.       delete[] name;
  4.       name = 0;
  5.     }
  - Hàm nào không đá động tới dữ liệu, gán ngay cho nó const :
  C++ Code:
  1. void show() const{
  2.       std::cout << "\nTen : " << name << " \ntuoi : " <<age;
  3.     }
  Demo C string :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <iomanip>
  3. #include <string>
  4.  
  5. class Nguoi{
  6. private:
  7.     int age;
  8.     char *name;
  9. public:
  10.   Nguoi(int age, const char* n):age(age){
  11.     name = new char[strlen(n)+ 1];
  12.     *name = '\0';
  13.     strcpy(name, n);
  14.   }
  15.   ~Nguoi(){
  16.       std::cout << "\n....Im releasing memory.\n.";
  17.       delete[] name;
  18.       name = 0;
  19.     }
  20.     Nguoi(const Nguoi& rhs){
  21.       if(this == &rhs)
  22.         std::cerr << "Don't assign your self...\n";
  23.       else{
  24.         name = new char[strlen(rhs.name) + 1];
  25.         *name = '\0';
  26.         this->age = rhs.age;
  27.         strcpy(name, rhs.name);
  28.       }
  29.     }
  30.     void show() const{
  31.       std::cout << "\nTen : " << name << " \ntuoi : " <<age;
  32.     }
  33. };
  34.  
  35. int main()
  36. {
  37.     Nguoi n1(22, "Nguyen Van Teo");
  38.     n1.show();
  39.     Nguoi n2(n1);
  40.     n2.show();
  41.     return 0;
  42. }

  Demo C++ string :
  C++ Code:
  1. class Nguoi{
  2. private:
  3.     int age;
  4.     std::string name;
  5. public:
  6.   Nguoi(int age, std::string name):age(age), name(name){
  7.   }
  8.   ~Nguoi(){
  9.       std::cout << "\n....Im releasing memory.\n.";
  10.   }
  11.   Nguoi(const Nguoi& rhs){
  12.     if(this == &rhs)
  13.       std::cerr << "Don't assign your self...\n";
  14.     else{
  15.       age = rhs.age;
  16.       name = rhs.name;
  17.     }
  18.   }
  19.   void show() const{
  20.     std::cout << "\nTen : " << name << " \ntuoi : " <<age;
  21.   }
  22. };
  23.  
  24. int main()
  25. {
  26.     Nguoi n1(22, "Nguyen Van Teo");
  27.     n1.show();
  28.     Nguoi n2(n1);
  29.     n2.show();
  30.     return 0;
  31. }

Các đề tài tương tự

 1. [ Solved ]Xây dựng lớp ĐỒTHI
  Gửi bởi bluesky_123078 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-11-2008, 09:34 AM
 2. [Solved] Hỏi về con trỏ
  Gửi bởi RedHatLinux9 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 17-09-2008, 08:01 AM
 3. [ Solved ]Cấp phát động
  Gửi bởi demontaihack trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 16
  Bài viết cuối: 07-09-2008, 08:23 PM
 4. [ Solved ]Cần hướng dẫn về bài tập màng!!
  Gửi bởi itthuyloi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 03-06-2008, 03:00 PM
 5. [ Solved ]Sắp xếp hai dãy số
  Gửi bởi thuchanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 20-04-2008, 11:47 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn