Em định làm một chương trình VoIP ( giống như Skype) dùng để nói chuyện qua mạng LAN. Nhưng không biết các lấy dữ liệu từ micro vào ( có nghĩa là khi mình nói vào micro thì máy lưu dữ liệu đó ở đâu và làm sao lấy được dữ liệu âm thanh đó). Anh ( chị) nào làm vấn đề này rồi thì xin chỉ giáo em vài chiêu với.
Em xin cảm ơn.