Hiện tại mình có một bài toán như sau: hãy nhận diện các đường thẳng trong một ảnh nhị phân, có thể nối các đường thẳng lại để được một đường dài hơn.
-Các đường có độ rộng 1 pixel, và có thể cắt nhau.
-Một đường được coi là thẳng nếu khoảng cách của tất cả các điểm trên đường đến đường thẳng nối 2 đầu mút nhỏ hơn một ngưỡng nào đó.

Các bạn có thể gợi ý cho mình một hướng giải quyết hoặc một số từ khóa để mình tìm hiểu đựoc ko?
Ps: mình cũng đã tìm hiểu về Hough transform, nhưng thuật toán chỉ phát hiện được những đường tương đối thẳng, còn mình muốn nhận biết cả những đường được vẽ bằng tay chẳng hạn.
Thanks!