Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 20 kết quả

Đề tài: Tìm tổng những số trong dãy chia hết cho 3 và tận cùng là 5?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  Thiên Đường
  Bài viết
  10

  Angry Tìm tổng những số trong dãy chia hết cho 3 và tận cùng là 5?

  Bạn nào giúp mình xem code sai ở đâu. sao nó chạy mà không đưa ra được kết quả:

  Code:
  #include <conio.h>
  #include <iostream.h>
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  
  	 void nhap(int a[100], int n)
  		{
  		cout<<" Nhap phan tu cua mang: ";
  		cin>>n ;
  
  		for (int i=1; i<=n ; i++)
  		{
  		cout<<"a["<<i<<"]= " ;
  		cin>>a[i] ;
  		}
  		}
  
  
  	 int ham(int a[100],int n)
  		 {
  
  		 int t=0;
  		 for (int i=1; i<=n; i++)
  
  		 {
  		 if ((a[i]%3==0) && (a[i]%5==0) && (a[i]%2!=0))
  
  		 t=t+a[i] ;
  		}
  	 return t;
  
   }
  
   void main()
  	{
  	clrscr();
  	int a[100];
  	int n;
  
  	nhap(a,n) ;
  
  	cout<<" Tong la: "<<ham(a,n) ;
  
  	getch() ;
  
  	}

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Bài viết
  7

  mình thấy thuật toán của bạn ổn mà! đâu thấy sai sót j.nhưg mình nghĩ nên viết thế này cho gọn nè:

  Code:
  #include <stdio.h>
  
  void main()
  {
  	int i,n,k,s;
  	printf("Nhap so pt ");scanf("%d",&n);
  	s=0;
  	for(i=1;i<=n;i++)
  	{
  		printf("Nhap a[%d]= ",i);
  		scanf("%d",&k);
  		if(k%3==0 && k%5==0 && k%2!=0) 
  			s+=k;
  	}
  	printf("tong la %d",s);
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  6

  Bạn xem lại bài mình sửa giùm bạn đây, cái này mình chạy trên vs2008

  Code:
  #include <conio.h>
  #include <iostream>
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  using namespace std;
  
  	void nhap(int a[100], int &n)
  	{
  		
  
  		for (int i=1; i<=n ; i++)
  		{
  			cout<<"a["<<i<<"]= " ;
  			cin>>a[i] ;
  		}
  	}
  
  
  	 int ham(int a[100],int n)
  	 {
  
  		 int t=0;
  		 for (int i=0; i<n; i++)
  
  		 {
  			if ((a[i]%3==0) && (a[i]%5==0) && (a[i]%2!=0))
  			t=t+a[i] ;
  		 }
  	  return t;
  
     }
  
   void main()
  	{
  	
  	int a[100];
  	int n;
  	cout<<" Nhap phan tu cua mang: ";
  	cin>>n ;
  	nhap(a,n) ;
  	cout<<" Tong la: "<<ham(a,n) ;
  
  	getch() ;
  
  	}

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2011
  Nơi ở
  Thiên Đường
  Bài viết
  10

  mình thấy thuật toán của bạn ổn mà! đâu thấy sai sót j.nhưg mình nghĩ nên viết thế này cho gọn nè:

  Code:
  #include <stdio.h>
  
  void main()
  {
  	int i,n,k,s;
  	printf("Nhap so pt ");scanf("%d",&n);
  	s=0;
  	for(i=1;i<=n;i++)
  	{
  		printf("Nhap a[%d]= ",i);
  		scanf("%d",&k);
  		if(k%3==0 && k%5==0 && k%2!=0) 
  			s+=k;
  	}
  	printf("tong la %d",s);
  }
  Cảm ơn bạn: Phuochung2807 - t đang học phần hàm nên viết bài bày theo hàm thôi.

  Bạn xem lại bài mình sửa giùm bạn đây, cái này mình chạy trên vs2008

  Code:
  #include <conio.h>
  #include <iostream>
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  using namespace std;
  
  	void nhap(int a[100], int &n)
  	{
  		
  
  		for (int i=1; i<=n ; i++)
  		{
  			cout<<"a["<<i<<"]= " ;
  			cin>>a[i] ;
  		}
  	}
  
  
  	 int ham(int a[100],int n)
  	 {
  
  		 int t=0;
  		 for (int i=0; i<n; i++)
  
  		 {
  			if ((a[i]%3==0) && (a[i]%5==0) && (a[i]%2!=0))
  			t=t+a[i] ;
  		 }
  	  return t;
  
     }
  
   void main()
  	{
  	
  	int a[100];
  	int n;
  	cout<<" Nhap phan tu cua mang: ";
  	cin>>n ;
  	nhap(a,n) ;
  	cout<<" Tong la: "<<ham(a,n) ;
  
  	getch() ;
  
  	}
  Bạn hatinhpro1590 . dòng này nghĩa là sao hả bạn
  Code:
  using namespace std;
  mình cũng vừa học C++ thôi, chưa hiểu lắm.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi monkey_92 : 15-10-2011 lúc 08:09 PM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Trà Vinh
  Bài viết
  20

  Cho mình hỏi một vấn đề này
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi hatinhpro1590 Xem bài viết
  Bạn xem lại bài mình sửa giùm bạn đây, cái này mình chạy trên vs2008

  C Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <iostream>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <math.h>
  5. using namespace std;
  6.  
  7.     void nhap(int a[100], int &n)
  8.     {
  9.        
  10.  
  11.         for (int i=1; i<=n ; i++)
  12.         {
  13.             cout<<"a["<<i<<"]= " ;
  14.             cin>>a[i] ;
  15.         }
  16.     }
  17.  
  18.  
  19.      int ham(int a[100],int n)
  20.      {
  21.  
  22.          int t=0;
  23.          for (int i=0; i<n; i++)
  24.  
  25.          {
  26.             if ((a[i]%3==0) && (a[i]%5==0) && (a[i]%2!=0))
  27. //Tại sao không viết là: if (a[i]%3==0 && a[i]%10==5) (giữa 2 cách có khác biệt gì không?)
  28.             t=t+a[i] ;
  29.          }
  30.        return t;
  31.  
  32.      }
  33.  
  34.   void main()
  35.     {
  36.    
  37.     int a[100];
  38.     int n;
  39.     cout<<" Nhap phan tu cua mang: ";
  40.     cin>>n ;
  41.     nhap(a,n) ;
  42.     cout<<" Tong la: "<<ham(a,n) ;
  43.  
  44.     getch() ;
  45.  
  46.     }
  Nó là con của thằng nào ? Con của thằng nào ? Nói mau!!!!!!!!!!!!!!!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Bài viết
  14

  Mặc định Tìm tổng những số trong dãy chia hết cho 3 và tận cùng là 5?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi monkey_92 Xem bài viết
  Cảm ơn bạn: Phuochung2807 - t đang học phần hàm nên viết bài bày theo hàm thôi.


  Bạn hatinhpro1590 . dòng này nghĩa là sao hả bạn
  Code:
  using namespace std;
  mình cũng vừa học C++ thôi, chưa hiểu lắm.
  using namespace std trong visual studio bản 05 trở lên khi bạn muốn dùng "cin,cout.... " thì bạn phải viết std::cin...
  do đó using namespace std để đỡ phải viết "std" ở đầu
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi lengocgiang : 16-10-2011 lúc 12:12 AM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  6

  sử dụng vs nên phải xài cái using, còn trong bc31 thì bạn cứ #include<iostream.h> là dc

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  11

  Tìm tổng những số trong dãy chia hết cho 3 và tận cùng là 5????

  Mình chưa chạy thử chương trình của bạn, nhưng nhìn cái điều kiện của bạn thấy thừa kéo theo kq sai rồi đó.

  if(a[i]%3 && a[i]%5 && a[i]% 2)
  t=t+a[i]; // a[i]==30 thì sao nhỉ????

 9. #9
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  11

  Tìm tổng những số trong dãy chia hết cho 3 và tận cùng là 5????

  Mình chưa chạy thử chương trình của bạn, nhưng nhìn cái điều kiện của bạn thấy thừa kéo theo kq sai rồi đó.

  if(a[i]%3 && a[i]%5 && a[i]% 2)
  t=t+a[i]; // a[i]==30 thì sao nhỉ????
  /*
  if ((a[i]%3==0) && (a[i]%5==0) && (a[i]%2!=0))
  //Tại sao không viết là: if (a[i]%3==0 && a[i]%10==5) (giữa 2 cách có khác biệt gì không?)
  -> hình như có khác biệt đó.
  */

 10. #10
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Bài viết
  14

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi pvhieu Xem bài viết
  Tìm tổng những số trong dãy chia hết cho 3 và tận cùng là 5????

  Mình chưa chạy thử chương trình của bạn, nhưng nhìn cái điều kiện của bạn thấy thừa kéo theo kq sai rồi đó.

  if(a[i]%3 && a[i]%5 && a[i]% 2)
  t=t+a[i]; // a[i]==30 thì sao nhỉ????
  bạn đọc nhầm rồi ((a[i]%3==0) && (a[i]%5==0) && (a[i]%2!=0)) chia 2 phần dư khác ko, 30 chia 2 phần dư=0 loại
  p/s đừng dùng màu đỏ ko thì ad thấy là ban đấy )

Các đề tài tương tự

 1. Chia sẻ bí quyết nấu ăn cùng tấm đá muối
  Gửi bởi dietmoigayhai trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-11-2012, 10:13 AM
 2. Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-01-2012, 03:09 PM
 3. ADO.NET Cùng nhau chia sẽ về Lấy thông tin phần cứng trong C#
  Gửi bởi huuphat trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 16-04-2011, 08:52 PM
 4. Sắp xếp các phần tữ trên cùng 1 dòng theo thứ tự tăng dần trong mảng 2 chiều
  Gửi bởi muclup trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-03-2009, 02:21 AM
 5. Nhập mảng 2 chiều trong cùng 1 dòng
  Gửi bởi love_sick trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 14
  Bài viết cuối: 16-08-2008, 01:27 PM

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn