cả nhà cho mình hỏi là mình đang tìm hiểu LT game XNA,máy đã cài vs 2008 và XNA Studio 3.1,vậy có cần cài thêm Directx ko,và nếu có cài thì cài bản nào,vì mình thấy có rất nhiều bản Directx của Microsoft như Direxct august 2008,March 2009,August 2009,...mong mọi người giải đáp giúp,thanks to all!