Tag:Gleximco,A,B,C,D,du an gleximco,A,B,C,D , lien ke gleximco,A,B,C,D, khu do thi gleximco,A,B,C,D,nha dat gleximco,A, gleximco,B, gleximco ,C, gleximco,D,


Hiện phong giao dich vimeco -sanduan.info -chúng tôi đang có nhu cầu phân phối 1 số liền kề dự án geleximco đường 13,5m với các loại diện tích sau:
Dãy A20 ô 36 - 104m2 ; A 38Tag:Gleximco,A,B,C,D,du an gleximco,A,B,C,D , lien ke gleximco,A,B,C,D, khu do thi gleximco,A,B,C,D,nha dat gleximco,A, gleximco,B, gleximco ,C, gleximco,D,


Hiện phong giao dich vimeco -sanduan.info -chúng tôi đang có nhu cầu phân phối 1 số liền kề dự án geleximco đường 13,5m với các loại diện tích sau:
Dãy A20 ô 36 - 104m2 ; A 38 ô 5 - 120m2 ; A 23 ô 11 - 114m2 ; A 11 ô 23 - 120m 2 Dãy C 10 ô 25 - 90m2; C 13 ô 28 - 100m2 đường 13,5m - nhìn vườn hoa, hướng: Nam. Giá: 41 - 43 tr/m2 tùy theo vị trí.
Đã đóng 100% giá trị hợp đồng, vào tên ký trực tiếp với chủ đầu tư.

Mọi thông tin xin liên hệ: Ms. Hương : 098.551.44.11

Tag:Gleximco,A,B,C,D,du an gleximco,A,B,C,D , lien ke gleximco,A,B,C,D, khu do thi gleximco,A,B,C,D,nha dat gleximco,A, gleximco,B, gleximco ,C, gleximco,D,


ô 5 - 120m2 ; A 23 ô 11 - 114m2 ; A 11 ô 23 - 120m 2 Dãy C 10 ô 25 - 90m2; C 13 ô 28 - 100m2 đường 13,5m - nhìn vườn hoa, hướng: Nam. Giá: 41 - 43 tr/m2 tùy theo vị trí.
Đã đóng 100% giá trị hợp đồng, vào tên ký trực tiếp với chủ đầu tư.

Mọi thông tin xin liên hệ: Ms. Hương : 098.551.44.11

Tag:Gleximco,A,B,C,D,du an gleximco,A,B,C,D , lien ke gleximco,A,B,C,D, khu do thi gleximco,A,B,C,D,nha dat gleximco,A, gleximco,B, gleximco ,C, gleximco,D,