Mọi người cho em hỏi. trong C++, Basic, Java đều có lệnh để gửi dữ liệu ra thanh ghi dữ liệu của cổng nào đó. để gửi dữ liệu ra cổng lpt em tìm thấy 1 đoạn code như thế này :

import parport.ParallelPort;
class ProIO {
public static void main ( String []args )
{
ParallelPort lpt1 = new ParallelPort(0x378);
int aByte;
aByte = lpt1.readOneByte(0x378);
System.out.println("Input from parallel port: " + aByte);
lpt1.write(255);
System.out.println("Output to port: " + lpt1.readOneByte(0x378));
}
}

Mọi người cho e hỏi muốn gửi dữ liệu ra thanh ghi của cổng lpt 1 ở địa chỉ 378H(888) thì trong C# em phải dùng câu lệnh nào. Em cảm ơn.