Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Làm thể nào để có thể chọn được Item trong Datalist và lấy ID của Item đó

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  69

  Mặc định Làm thể nào để có thể chọn được Item trong Datalist và lấy ID của Item đó

  chào các bạn, mình muốn hỏi làm sao để có thể click vào item của datalist, và khi click vào mình sẽ lấy được mã của item đó load vào 1 textbox. chẳng hạn mình có 1 datalist thế này:
  <Aspatalist ID="Datalist1" runat="server">
  <ItemTemplate>

  <%# DataBinder.Eval( Container.DataItem, " tensanpham")%>
  </ItemTemplate>
  </Aspatalist>

  Và 1 textbox <Asp:TextBox id="TextBox1" runat="server></Asp:TextBox>

  mình tìm sự kiện selectedIndexChanged nhưng không hiểu. Ai có thể giúp mình chỗ này không. Mình muốn khi click chọn 1 Item thì lấy mã của Item đó load vào textbox

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  36

  hi,
  Bạn cho thêm 1 cái Button vào và set CommandArgument = ID, rồi bắt sự kiện ItemCommand của Datalist và đổ dữ liệu vào textbox.
  Code mẫu:

  aspx:
  Code:
  <asp:LinkButton ID="lbt1" runat="server" CommandArgument='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ID")%>'
                CommandName="Edit" CssClass="edit" ToolTip="Sửa">
  code
  Code:
   string strCA = e.CommandArgument.ToString();
        if (e.CommandName == "Edit")
        {
          DataTable dt = AdvertiseDAL.Advertise_GetById(strCA);
          txtID.Text = dt.Rows[0]["ID"].ToString();
          txtName.Text = dt.Rows[0]["Name"].ToString();
          Session["upload"] = dt.Rows[0]["Image"].ToString();
          txtWidth.Text = dt.Rows[0]["Width"].ToString();
          txtHeight.Text = dt.Rows[0]["Height"].ToString();
          txtLink.Text = dt.Rows[0]["Link"].ToString();
          ddlTarget.SelectedValue = dt.Rows[0]["Target"].ToString();
          FCKeditor1.Value = dt.Rows[0]["Content"].ToString();
          ddlPosition.SelectedValue = dt.Rows[0]["Position"].ToString();
          txtOrder.Text = dt.Rows[0]["Order"].ToString();
          ddlStatus.SelectedValue = dt.Rows[0]["Status"].ToString();
          pnUpdate.Visible = true;
          pnShow.Visible = false;
        }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2012
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi locnt712 Xem bài viết
  hi,
  Bạn cho thêm 1 cái Button vào và set CommandArgument = ID, rồi bắt sự kiện ItemCommand của Datalist và đổ dữ liệu vào textbox.
  Code mẫu:

  aspx:
  Code:
  <asp:LinkButton ID="lbt1" runat="server" CommandArgument='<%#DataBinder.Eval(Container.DataItem,"ID")%>'
                CommandName="Edit" CssClass="edit" ToolTip="Sửa">
  code
  Code:
   string strCA = e.CommandArgument.ToString();
        if (e.CommandName == "Edit")
        {
          DataTable dt = AdvertiseDAL.Advertise_GetById(strCA);
          txtID.Text = dt.Rows[0]["ID"].ToString();
          txtName.Text = dt.Rows[0]["Name"].ToString();
          Session["upload"] = dt.Rows[0]["Image"].ToString();
          txtWidth.Text = dt.Rows[0]["Width"].ToString();
          txtHeight.Text = dt.Rows[0]["Height"].ToString();
          txtLink.Text = dt.Rows[0]["Link"].ToString();
          ddlTarget.SelectedValue = dt.Rows[0]["Target"].ToString();
          FCKeditor1.Value = dt.Rows[0]["Content"].ToString();
          ddlPosition.SelectedValue = dt.Rows[0]["Position"].ToString();
          txtOrder.Text = dt.Rows[0]["Order"].ToString();
          ddlStatus.SelectedValue = dt.Rows[0]["Status"].ToString();
          pnUpdate.Visible = true;
          pnShow.Visible = false;
        }
  Làm như vậy bị báo lỗi chuyển đổi kiểu nvarchar sang int , vì đầu vào Id của thủ tục lưu trữ là kiểu int sửa phần này như thế nào hả anh?

Các đề tài tương tự

 1. Làm sao lấy item cuối của datalist hoac repeater
  Gửi bởi thanhbaker trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-03-2013, 12:40 AM
 2. Sử lý sự kiện datalist selected item without button
  Gửi bởi tranvikiet trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 23-08-2012, 08:51 AM
 3. Ẩn hiện control trong Item Templates của DataList như thế nào!
  Gửi bởi gnirt69 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 11-12-2011, 11:16 AM
 4. Select item trong listview khi biết index của item
  Gửi bởi dotritiep trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-09-2011, 11:19 AM
 5. Load 1 Item lên Listview sau đó Select Item đó
  Gửi bởi minhquan22 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 25-11-2010, 10:01 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn