Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Tìm max_min !

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  6

  Wink Tìm max_min !

  bài yêu cầu là hien thi menu chính
  1:hiển thị hello
  2:hiển thị goobye
  3: tìm min max 2 số
  4: kiểm tra tính chẵn lẻ
  chọn:
  Code:
  #include"conio.h"
  #include"stdio.h"
  #include"math.h"
  
  
  
  void main()
  
  {
  	int n;
  	int a,b,max,min;
  
  	printf("\nhap vao so n");
  	scanf("%d",&n);
  
  	printf("\nnhap vao 2 so : ");
  	scanf("%f%f",&a,&b);
  
  	sosanh:
  	max=a;
  	if (max<b)
  
  		 {
  		max=b;
  		printf("\nso lon hon la: %5.2f",b);
  
  		 }
  
  	 else
  
  		 {
  		printf("\nso lon hon la: %5.2f",a);
  
  		 }
  
  
  
  
  
  
  	 kiemtra:
  	 if(a%2=!0)
  
  		{
  	    printf("\n %5.2f la so chan",a);
  		}
  	 else
  
  		{
  	    printf("\n %5.2f la so le",a);
  
  		}
  	 if (b%2=!0)
  
  		{
  		printf("\n %5.2f la so chan",b);
  		}
  	 else
  
  		{
  	    printf("\n %5.2f la so le",b);
  
  
  		 }
  
  
  
  
  
  	 if(n==1)
  
  	 {
  		printf("\n hien thi hello");
  	 }
  	 if(n==2)
  
  	 {
  		printf("\nhien thi goobye");
  	 }
  
  
  	 if(n==3) goto sosanh;
  
  
  
  getch();
  
  
  
  
  
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  TP HCM
  Bài viết
  30

  Theo mình thì bạn nên viết lại theo hàm cho rõ ràng và nên tránh dùng 'goto'

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  7

  sao bạn ko thử sử dụng lệnh swicth...case nhỉ, làm thế sẽ đỡ rắc rối hơn nhiều
  I'm meo hoang!!!!!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Tui đã sữa + comment, nếu muốn học thì đọc.
  C Code:
  1.  
  2. //#include"conio.h" //không cần nó làm gì
  3. //#include"stdio.h"  //kiểu " " là không standard
  4. //#include"math.h"
  5. //void main() //không bao h xài void main() -> outdated
  6. #include <stdio.h> //dùng thằng này là đủ
  7.  
  8. int main() //dùng int main()
  9. {
  10.   //Đặt tên có ý nghĩa vì biến là identifier
  11.   //cho con người đọc, tập viết không chỉ cho mình đọc
  12.   // mà còn cho người khác đọc
  13.   int hello;
  14.   int so_thu_nhat,
  15.       so_thu_hai;
  16.   int max_of_2_so,
  17.       min_of_2_so;
  18.  
  19.   //int n,a,b,max,min;
  20.   do{
  21.     printf("\nnhap vao so thu nhat : ");
  22.     scanf("%d", &so_thu_nhat);
  23.     printf("\nnhap vao so thu hai : ");
  24.     scanf("%d", &so_thu_hai);
  25.  
  26.    //-> GO TO IS VERY POOR STYLE.
  27.    //Nó dẫn đến bug mà ta không lường trước được.
  28.    //khó track chuơng trình.
  29.     //dùng do while instead.
  30. //sosanh:
  31.   //  max=a;
  32.     //if (max<b){
  33.       //  max=b;
  34.         //printf("\nso lon hon la: %5.2f",b);
  35.     //}
  36.     //else{
  37.       //printf("\nso lon hon la: %5.2f",a);
  38.     //}
  39.     if(so_thu_nhat > so_thu_hai){
  40.       max_of_2_so = so_thu_nhat;
  41.       min_of_2_so = so_thu_hai;
  42.     }
  43.     else{
  44.       max_of_2_so = so_thu_hai;
  45.       min_of_2_so = so_thu_nhat;
  46.     }
  47.  
  48. //kiemtra:
  49.   //  if (a%2=!0){
  50.      //   printf("\n %5.2f la so chan",a);
  51.     //} else
  52.   //{
  53.     //    printf("\n %5.2f la so le",a);
  54.     //}
  55.     //if (b%2=!0)//{
  56.         //printf("\n %5.2f la so chan",b);
  57.     //} else{
  58.         //printf("\n %5.2f la so le",b);}
  59.  
  60.   if(so_thu_nhat % 2 == 0){
  61.     printf("\nso_thu_nhat la so chan.");
  62.   }
  63.   else{
  64.     printf("\nso_thu_nhat la so le.");
  65.   }
  66.  
  67.  
  68.   if(so_thu_hai % 2 == 0){
  69.     printf("\nso_thu_hai la so chan.");
  70.   }
  71.   else{
  72.     printf("\nso_thu_hai la so le.");
  73.   }
  74.  
  75.    printf("\nhap vao so 1 :");
  76.    printf("\n -1 IN RA HELLO :");
  77.    printf("\n -2 IN RA GOODBYE :");
  78.    printf("\n -...lap lai... ");
  79.    scanf("%d", &hello);
  80.   }while(hello != 1 && hello != 0);
  81.  
  82.   if(hello == 1)
  83.     printf(" HELLO !!!");
  84.   else
  85.     printf(" GOODBYE !!!");
  86.  
  87.   //if (n==1){
  88.    // printf("\n hien thi hello");
  89.   //}
  90.   //if (n==2){
  91.    // printf("\nhien thi goobye");
  92.   //}
  93.   //if (n==3) goto sosanh;
  94.     //getch();
  95.    
  96.     return 0;
  97. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  0

  theo tui thì bài này nên dùng toán tử điều kiện

  đơn giản nhanh chóng
  //code
  Code:
  #include <stdio.h>
    #include <conio.h>
      void main()
           {
         //khai bao a b
         int a,b;
         int max,min;//khai bao max,min
         //in ra loi chao
         printf("Hello !\n"); 
         printf("\nNhap a va b !!!");
         fflush(stdin);
         scanf("%d%d",&a,&b);
         max = a>b?a:b;
         min = a<b?a:b;
         printf("So lon nhat la %d Min la %d",max,min);
          
          //kiem tra chan le 
                    if(a%2==0)
                        {
                        printf("a LA CHAN");
                        }
                    else
                        {
                        printf("a la le");
                        }
                  Tuong tu voi b
  
  
  
  
           }
  Bài viết này bạn nên mở rộng phạm vi tính toán trên mảng sẽ hay hơn !
  Vd : Tìm số lớn nhất , bé nhất trong mảng chẳng hạn !
  Chúc học tốt

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định Tìm max_min !

  Phần kiểm tra chẵn,lẻ của bạn bị sai cơ bản
  if(a%2=!0) >> số chẵn là sai
  a%2==0 thì đấy là số chẵn mới đúng

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  0

  ờ đúng rồi viết code mà quên ko test
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn