Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Tìm max_min !

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  6

  Wink Tìm max_min !

  bài yêu cầu là hien thi menu chính
  1:hiển thị hello
  2:hiển thị goobye
  3: tìm min max 2 số
  4: kiểm tra tính chẵn lẻ
  chọn:
  Code:
  #include"conio.h"
  #include"stdio.h"
  #include"math.h"
  
  
  
  void main()
  
  {
  	int n;
  	int a,b,max,min;
  
  	printf("\nhap vao so n");
  	scanf("%d",&n);
  
  	printf("\nnhap vao 2 so : ");
  	scanf("%f%f",&a,&b);
  
  	sosanh:
  	max=a;
  	if (max<b)
  
  		 {
  		max=b;
  		printf("\nso lon hon la: %5.2f",b);
  
  		 }
  
  	 else
  
  		 {
  		printf("\nso lon hon la: %5.2f",a);
  
  		 }
  
  
  
  
  
  
  	 kiemtra:
  	 if(a%2=!0)
  
  		{
  	    printf("\n %5.2f la so chan",a);
  		}
  	 else
  
  		{
  	    printf("\n %5.2f la so le",a);
  
  		}
  	 if (b%2=!0)
  
  		{
  		printf("\n %5.2f la so chan",b);
  		}
  	 else
  
  		{
  	    printf("\n %5.2f la so le",b);
  
  
  		 }
  
  
  
  
  
  	 if(n==1)
  
  	 {
  		printf("\n hien thi hello");
  	 }
  	 if(n==2)
  
  	 {
  		printf("\nhien thi goobye");
  	 }
  
  
  	 if(n==3) goto sosanh;
  
  
  
  getch();
  
  
  
  
  
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  TP HCM
  Bài viết
  30

  Theo mình thì bạn nên viết lại theo hàm cho rõ ràng và nên tránh dùng 'goto'

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  7

  sao bạn ko thử sử dụng lệnh swicth...case nhỉ, làm thế sẽ đỡ rắc rối hơn nhiều
  I'm meo hoang!!!!!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Tui đã sữa + comment, nếu muốn học thì đọc.
  C Code:
  1.  
  2. //#include"conio.h" //không cần nó làm gì
  3. //#include"stdio.h"  //kiểu " " là không standard
  4. //#include"math.h"
  5. //void main() //không bao h xài void main() -> outdated
  6. #include <stdio.h> //dùng thằng này là đủ
  7.  
  8. int main() //dùng int main()
  9. {
  10.   //Đặt tên có ý nghĩa vì biến là identifier
  11.   //cho con người đọc, tập viết không chỉ cho mình đọc
  12.   // mà còn cho người khác đọc
  13.   int hello;
  14.   int so_thu_nhat,
  15.       so_thu_hai;
  16.   int max_of_2_so,
  17.       min_of_2_so;
  18.  
  19.   //int n,a,b,max,min;
  20.   do{
  21.     printf("\nnhap vao so thu nhat : ");
  22.     scanf("%d", &so_thu_nhat);
  23.     printf("\nnhap vao so thu hai : ");
  24.     scanf("%d", &so_thu_hai);
  25.  
  26.    //-> GO TO IS VERY POOR STYLE.
  27.    //Nó dẫn đến bug mà ta không lường trước được.
  28.    //khó track chuơng trình.
  29.     //dùng do while instead.
  30. //sosanh:
  31.   //  max=a;
  32.     //if (max<b){
  33.       //  max=b;
  34.         //printf("\nso lon hon la: %5.2f",b);
  35.     //}
  36.     //else{
  37.       //printf("\nso lon hon la: %5.2f",a);
  38.     //}
  39.     if(so_thu_nhat > so_thu_hai){
  40.       max_of_2_so = so_thu_nhat;
  41.       min_of_2_so = so_thu_hai;
  42.     }
  43.     else{
  44.       max_of_2_so = so_thu_hai;
  45.       min_of_2_so = so_thu_nhat;
  46.     }
  47.  
  48. //kiemtra:
  49.   //  if (a%2=!0){
  50.      //   printf("\n %5.2f la so chan",a);
  51.     //} else
  52.   //{
  53.     //    printf("\n %5.2f la so le",a);
  54.     //}
  55.     //if (b%2=!0)//{
  56.         //printf("\n %5.2f la so chan",b);
  57.     //} else{
  58.         //printf("\n %5.2f la so le",b);}
  59.  
  60.   if(so_thu_nhat % 2 == 0){
  61.     printf("\nso_thu_nhat la so chan.");
  62.   }
  63.   else{
  64.     printf("\nso_thu_nhat la so le.");
  65.   }
  66.  
  67.  
  68.   if(so_thu_hai % 2 == 0){
  69.     printf("\nso_thu_hai la so chan.");
  70.   }
  71.   else{
  72.     printf("\nso_thu_hai la so le.");
  73.   }
  74.  
  75.    printf("\nhap vao so 1 :");
  76.    printf("\n -1 IN RA HELLO :");
  77.    printf("\n -2 IN RA GOODBYE :");
  78.    printf("\n -...lap lai... ");
  79.    scanf("%d", &hello);
  80.   }while(hello != 1 && hello != 0);
  81.  
  82.   if(hello == 1)
  83.     printf(" HELLO !!!");
  84.   else
  85.     printf(" GOODBYE !!!");
  86.  
  87.   //if (n==1){
  88.    // printf("\n hien thi hello");
  89.   //}
  90.   //if (n==2){
  91.    // printf("\nhien thi goobye");
  92.   //}
  93.   //if (n==3) goto sosanh;
  94.     //getch();
  95.    
  96.     return 0;
  97. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  0

  theo tui thì bài này nên dùng toán tử điều kiện

  đơn giản nhanh chóng
  //code
  Code:
  #include <stdio.h>
    #include <conio.h>
      void main()
           {
         //khai bao a b
         int a,b;
         int max,min;//khai bao max,min
         //in ra loi chao
         printf("Hello !\n"); 
         printf("\nNhap a va b !!!");
         fflush(stdin);
         scanf("%d%d",&a,&b);
         max = a>b?a:b;
         min = a<b?a:b;
         printf("So lon nhat la %d Min la %d",max,min);
          
          //kiem tra chan le 
                    if(a%2==0)
                        {
                        printf("a LA CHAN");
                        }
                    else
                        {
                        printf("a la le");
                        }
                  Tuong tu voi b
  
  
  
  
           }
  Bài viết này bạn nên mở rộng phạm vi tính toán trên mảng sẽ hay hơn !
  Vd : Tìm số lớn nhất , bé nhất trong mảng chẳng hạn !
  Chúc học tốt

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  1

  Mặc định Tìm max_min !

  Phần kiểm tra chẵn,lẻ của bạn bị sai cơ bản
  if(a%2=!0) >> số chẵn là sai
  a%2==0 thì đấy là số chẵn mới đúng

 7. #7
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  0

  ờ đúng rồi viết code mà quên ko test

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn