Các bạn hãy tham khảo thông tin theo mẫu chuyện sau:Nguồn :Shin , 123do.vn
Hãy nhanh chân tham gia với tôi nào : http://123do.vn/r.php?r=4656&mmo=zzbynzz