Em đang có cái đề án quản lý địa ốc (Realtors Portal) đang giai đoạn thiết kế database nhưng còn vướng nhiều chỗ quá . Các pro hướng dẫn em cách thiết kế vd như có bao nhiêu bản là nhưng bản nào và thành phần ra sao . Giờ em rồi quá thiết kế ra toàn thấy ko hợp với cái đề án hoặc thiếu cái này thiều cái kia.
Cái đề án của em bao gồm các phần dưới đây :
Phần của khách viếng thăm
• Tìm kiếm các danh mục
• Tìm kiếm cơ bản ở trang chủ
• Tìm kiếm nâng cao với các tham số
• Liệt kê danh sách trên trang chủ với hình ảnh thu nhỏ
• Tính toán về thế chấp
• Thông tin them trên trang như là tin tức, FAQ, about us etc.
• Liên lạc qua email
• Đăng ký (có phí hoặc miễn phí phụ thuộc vào admin) cho người bán cá nhân và các đại lý.

Phần dành cho người bán cá nhân
• Quản lý thông tin tài khoản
• Người bán tư nhân có thể đăng quảng cáo (mua/bán/mượn) trong gói mà họ đã đăng ký
• Người bán tư nhân có thể sửa hoặc xóa quảng cáo của họ
• Tải lên nhiều hình ảnh cho danh sách
• Tự động resize hình để giảm thiểu tối đa kích thước
• Mua them quảng cáo cho các gói đã hết hạn
• Phần dành cho đại lý
Quản lý thông tin của đại lý
• Đại lý có thể đăng quảng cáo (mua/bán/mượn) trong gói mà họ đã đăng ký
• Đại lý có thể sửa hoặc xóa quảng cáo của họ.
• Đại lý có thể tải lên nhiều hình ảnh cho danh sách
• Tự động resize hình để giảm thiếu tối đa kích thước
• Đại lý có thể chọn để ẩn địa chỉ email bằng cách cho phép các bên quan tâm liên hệ với người đăng thông qua một hình thức trực tuyến
• Mua them quảng cáo cho các gói đã hết hạn.
• Phần Admin
• Các lựa chọn Cấu hình
• Tự động hết hạn quảng cáo sau một thời hạn cấu hình
• Đánh số các quảng cáo/hình ảnh được hiển thị trên trang.
• Sử dụng đơn vị tiền tệ
• Kích hoạt / vô hiệu hóa tính năng quảng cáo và quảng cáo mở rộng
• Sửa password admin
• Cấu hình các thiết lập hình thức thanh toán Paypal

Quản lý danh sách và danh mục
• Thêm / chỉnh sửa / xóa / kích hoạt / vô hiệu hóa danh sách không giới hạn
• Thêm / chỉnh sửa / xóa / kích hoạt / vô hiệu hóa danh mục
• Thêm / chỉnh sửa/ xóa quốc gia
• Thêm / chỉnh sửa/ xóa vùng
• Thêm / chỉnh sửa/ xóa thành phố
• Thêm / chỉnh sửa/ xóa khu vực
• Tìm kiếm quảng cáo bằng keywords, categories, cities, status
• Admin có thể xem thông tin chi tiết của tất cả các danh sách

Quản lý thành viên
• Thêm / chỉnh sửa / xóa / kích hoạt / vô hiệu hóa những gói thuê bao
• Thêm / chỉnh sửa / xóa / kích hoạt / vô hiệu hóa người bán tư nhân
• Thêm / chỉnh sửa / xóa / kích hoạt / vô hiệu hóa đại lý
• Thêm / chỉnh sửa / xóa / kích hoạt / vô hiệu hóa admin
• Kích hoạt email xác nhận
• Thông báo qua email các quảng cáo hết hạn đến thành viênBáo cáo
• Xem lịch sử giao dịch thanh toán bằng cách phạm vi ngày với các chi tiết thanh toán
• Xem các thống kê như
o Các khoản đã nhận hôm nay
o số lượng của danh sách không được chấp thuận / chưa được xác minh / phê duyệt
o Số lượng danh mục
o Số lượng người bán tư nhân
o Số lượng đại lý