Hi all,
Bạn nào có key Aqua data studio để truy vấn , viết store, function sql cho mình xin nhé.
Cám ơn nhìu