Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Ứng dụng server - clients viết bằng VC++. Mọi người xem giúp

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2011
  Bài viết
  1

  Mặc định Ứng dụng server - clients viết bằng VC++. Mọi người xem giúp

  Em đang làm bài tìm số lớn nhất khi có 1 server nhận từ n_clients
  1 server nhận từ n clients 1 mảng và trả giá trị về từng số lớn nhất server đó
  Mỗi clients gửi 1 mảng khác nhau
  Em code tới đây mà cứ báo lỗi wai mong mấy anh giúp đỡ.
  Em cảm ơn mấy anh.

  Visual C++ Code:
  1. // server11a.cpp : Defines the entry point for the console application.
  2. //
  3.  
  4. #include "stdafx.h"
  5. #include "afxsock.h"
  6. #include "server11a.h"
  7.  
  8. #ifdef _DEBUG
  9. #define new DEBUG_NEW
  10. #undef THIS_FILE
  11. static char THIS_FILE[] = __FILE__;
  12. #endif
  13.  
  14. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  15. // The one and only application object
  16.  
  17. CWinApp theApp;
  18.  
  19. using namespace std;
  20.  
  21. int _tmain(int argc, TCHAR* argv[], TCHAR* envp[])
  22. {
  23.     int nRetCode = 0;
  24.  
  25.     // initialize MFC and print and error on failure
  26.     if (!AfxWinInit(::GetModuleHandle(NULL), NULL, ::GetCommandLine(), 0))
  27.     {
  28.         // TODO: change error code to suit your needs
  29.         cerr << _T("Fatal Error: MFC initialization failed") << endl;
  30.         nRetCode = 1;
  31.     }
  32.     else
  33.     {
  34.         // TODO: code your application's behavior here.
  35.     AfxSocketInit(NULL);
  36.         int n;
  37.         printf("Nhap vao so clients: ");
  38.         scanf("%d", &n);
  39.  
  40.         CSocket socketListen;
  41.         CSocket *socketAccept = new CSocket[n];
  42.         int a[100];
  43.         int m, i , j;
  44.  
  45.         if(!socketListen.Create(12345)||!socketListen.Listen())
  46.         {
  47.             printf(" Error connect \n");
  48.             exit(0);
  49.         }
  50.         for(i =0 ; i<n; i++)
  51.         {
  52.             if(!socketListen.Accept(socketAccept[i]))
  53.             {
  54.                 printf("error to connect: ");
  55.                 exit(0);
  56.             }
  57.         }
  58.  
  59.    
  60.             for(i=0; i< n; i++)
  61.             {
  62.                     for( j = 0; j<m; ++j)
  63.                     {
  64.                         socketAccept[i].Receive(m + j , sizeof(a[j]));
  65.             //socketAccept[i].Receive(smsg , nmsgLen);
  66.                    
  67.  
  68.                         int max= a[0];
  69.                         for(j=0; j<m; j++)
  70.                         {
  71.                             if(a[j]>max)
  72.                                 max = a[j];
  73.                         }
  74.                         printf("%d" , a[j]);
  75.  
  76.                         socketAccept[i].Send(&max, sizeof(max));
  77.                     }
  78.  
  79.             }
  80.        
  81.  
  82.         for(i = 0; i<n ; i++)
  83.         {
  84.         socketAccept[i].Close();
  85.         }
  86.         socketListen.Close();
  87.     }
  88.  
  89.  
  90.     return nRetCode;
  91. }
  Attached Files Attached Files

Các đề tài tương tự

 1. Server quản lý các Clients theo monitoring
  Gửi bởi cuibap_sp trong diễn đàn Nhập môn lập trình Java
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-12-2012, 12:35 AM
 2. Viết chương trình ở server và client bằng cách nào
  Gửi bởi NguyenPC trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 03-05-2012, 02:42 PM
 3. Viết chương trình đổi pasword của server bằng C++
  Gửi bởi LieuLuc trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 08-11-2011, 09:55 AM
 4. Lập trình C++ Server không dịch được CGI script viết bằng C++
  Gửi bởi thanh4890 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 31-07-2011, 03:42 PM
 5. Hướng Dẫn Viết COM Server bằng VS 2008
  Gửi bởi Oh F4cker trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-09-2010, 11:07 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn