Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Hiển thị dữ liệu từ Stored Procedures lên Datagridview C#?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  43

  Thumbs down Hiển thị dữ liệu từ Stored Procedures lên Datagridview C#?

  T-SQL Code:
  1. CREATE PROC sp_TonKho
  2.   @thangnam varchar(7),
  3.   @MaHH varchar(10)
  4. AS
  5. Declare @TDK int/*Ton dau ki*/
  6. Declare @NTK int/*Nhap trong ki*/
  7. Declare @XTK int/*Xuat trong ki*/
  8. Declare @TCK int/*Ton cuoi ki*/
  9. Declare @Thang varchar(7)
  10. Declare @Thang1 varchar(7)
  11. Declare @Thang2 varchar(7)
  12.  
  13. /*Tinh thang truoc de nhan dc so lg cuoi ki thang truoc*/
  14. EXEC @Thang1=sp_thangTruoc @thangnam
  15. EXEC @Thang2=sp_namTruoc @thangnam
  16. SET @Thang=right('0'+@Thang1,2)+'/'+@Thang2
  17.  
  18. /*Tinh sl dau ki*/
  19. SET @TDK =
  20.     (
  21.     SELECT SoLuong
  22.     FROM tblTonKhoDauKy
  23.     WHERE ThangNam=@Thang
  24.     AND MaHangHoa=@MaHH
  25.     )
  26. /*Tinh sl nhap trong ki*/
  27. SET @NTK =
  28.     (
  29.     SELECT SUM(SoLuong)
  30.     FROM tblPhieuNhapChiTiet
  31.     WHERE MaHangHoa=@MaHH
  32.     )
  33. SET @XTK =
  34.     (
  35.     SELECT SUM(SoLuong)
  36.     FROM tblPhieuXuatChiTiet
  37.     WHERE MaHangHoa=@MaHH
  38.     )
  39. /*Kiem tra cac gia tri, neu NULL thi tra ve 0*/
  40. SET @TDK=ISNULL(@TDK,0)
  41. SET @NTK=ISNULL(@NTK,0)
  42. SET @XTK=ISNULL(@XTK,0)
  43. /*Tinh sl ton cuoi ki(hien tai)*/
  44. SET @TCK=@TDK+@NTK-@XTK
  45. RETURN @TCK
  46.  
  47. GO

  đóa là đoạn code trong Sp_tonkho của em!

  giờ em muốn kết nối và lấy dữ liệu ra để hiển thị lên cái datagridview thì cần phải code như thế nào ! huynh nào cao tay chỉ giúp em với
  đang làm trong C#
  code chi tiết jum em với nha! (newbie à! )

  Visual C# Code:
  1. SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(strSQL, conn);
  2.             SqlCommand lenh = new SqlCommand();
  3.             lenh.CommandText = "sp_TonKho";
  4.             lenh.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  5.             lenh.Connection = conn;
  6.  
  7.             lenh.Parameters.AddWithValue("@thangnam", dateTimePicker1);
  8.             lenh.Parameters.AddWithValue("@MaHH", textBox1.Text.Trim());
  mình hok biết sao nữa để nó có thể hiển thị ra gridview hết á! huynh nào giúp me với

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  grd.DataSource = ...;
  Vậy là xong.
  DataAdapter bỏ vào DataTable rồi gán cái DataTable vào cho DataSource của grid.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  43

  Visual C# Code:
  1. lenh.CommandText = "sp_TonKho";
  2.             lenh.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  3.             lenh.Connection = conn;
  4.  
  5.             lenh.Parameters.AddWithValue("@thangnam", "2 2000");
  6.             lenh.Parameters.AddWithValue("@MaHH", textBox1.Text.Trim());
  7.  
  8.             SqlDataAdapter adt = new SqlDataAdapter();
  9.             DataSet l = new DataSet();
  10.             adt.SelectCommand = lenh;
  11.             adt.Fill(l);
  12.             dataGridView1.DataSource = l.Tables[0];
  mình làm như vậy rùi mà nó cứ báo lỗi này "Cannot find table 0."
  Dễ thả tay luôn quá!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  79

  Nếu bạn hỏi một vấn chung thì sẽ có người viết tutorial với code cụ thể giúp bạn. Còn đây là một vấn đề đặc thù trong dự án của bạn thì rất khó để code cụ thể giúp bạn được, đơn giản vì không hiểu rõ project của bạn cũng như không có database, vì thế thời gian để mò mẫm sửa code có thể bị lãng phí vô ích mà vẫn không giải quyết đúng vấn đề bạn mong muốn...

  Chỉ có thể đưa đoạn code mẫu giúp bạn tham khảo thôi, bạn phải tự đọc hiểu code và áp dụng vào project của mình, điều này không khó đối với bạn đúng không nào.

  Nó báo lỗi như thế có thể vì 2 lý do: Bạn kết nối database chưa thành công và chưa thực thi Store Proc. Bạn tham khảo đoạn mã dưới đây rồi sửa lại cho đúng, chắc chắn dữ liệu sẽ hiển thị:

  Visual C# Code:
  1. int intFact1 = 0; //Bien chua gia tri truyen vao tham so trong Store
  2. System.Data.DataTable tmpDataTb = new System.Data.DataTable();
  3.  
  4. //De biet chinh xac chuoi Connection, hay tao moi mot DataBindingSource cho DatagridView, no se tu dong sinh ra chuoi nay, copy va paste vao la xong
  5. SqlConnection con1 = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=Test;Integrated Security=True");
  6. SqlCommand cmd = new SqlCommand();
  7.                              
  8. cmd.Connection = con1;
  9. cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
  10.                
  11. con1.Open();
  12. cmd.CommandText = "Project_Input"; //Tên Store Proc
  13.  
  14. //Khai bao cac tham so truyen vao Store Proc (neu co)
  15. Phai dat ten tham so @Factor1 giong het ten trong Store
  16. cmd.Parameters.Add("@Factor1", SqlDbType.Int);
  17. cmd.Parameters["@Factor1"].Value = intFact1;
  18.  
  19. //Lay data ra DataAdapter
  20. SqlDataAdapter tmpAdapter = new SqlDataAdapter(cmd);
  21. //Do du lieu vao bang            
  22. tmpAdapter.Fill(tmpDataTb);
  23. dataGridView1.DataSource = tmpDataTb;
  24. //dataGridView1.Update();
  25.                    
  26. con1.Close();

  Good luck!
  ccom
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi ccom : 10-04-2008 lúc 10:36 AM.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  43

  Bài viết của huynh rất hay! làm theo huynh tới 80% giờ kết nối được rùi!!!
  Thanks huynh nhìu nhìu!
  kết nối là xong gần 70% project rùi!!!

Các đề tài tương tự

 1. Lấy giá trị trả về từ SQL Stored Procedures bằng LINQ?
  Gửi bởi okmen_panda trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 30-08-2011, 07:08 PM
 2. Stored Procedures SQLSERVER
  Gửi bởi pvtam2a trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 07-09-2010, 11:10 PM
 3. Tạo stored procedures trong sql 2005
  Gửi bởi billle trong diễn đàn Thắc mắc Microsoft SQL Server & Microsoft Access
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 18-08-2010, 10:25 AM
 4. Bạn Hiểu gì về Stored Procedures
  Gửi bởi C&C++ trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials Database
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-07-2010, 08:08 AM
 5. kết nối với Stored Procedures
  Gửi bởi c1inme trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-04-2008, 11:58 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn