Em đang nghiên cứu phần này mà có chút thắc mắc, mong mọi người giải đáp!
Theo em biết RBT ra đời sau AVLT, vậy nó có ưu và khuyết điểm gì so với AVLT?
Theo em nghĩ, vì tính cân bằng của nó không bằng AVL tree (đường đi dài nhất tới lá có thể gấp đôi đường đi ngắn nhất) nên hiệu quả tìm kiếm của nó không bằng, nhưng nó sẽ ít bị mất cân bằng hơn, và khi mất cân bằng, trong nhiều trường hợp chỉ phải dùng phép lật màu, còn AVLT bắt buộc phải quay.

Mong mọi người giúp đỡ vì em mới nghiên cứu nên cũng chưa nắm được hết. Ngoài ra nếu ai có tài liệu đầy đủ mà dễ hiểu về RBT (ngoài wikipedia) thì gửi cho em với.

Cám ơn mọi người đã đọc.