Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 24 kết quả

Đề tài: Không hiều vài điều về chuỗi

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Nhà tù
  Bài viết
  37

  Mặc định Không hiều vài điều về chuỗi

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  char *strchr(char *s,char c);
  void main(void)
  { char s[80],c;
   char i;
     printf("Nhap s=");gets(s);
     printf("Nhap c=");scanf("%s",&c);
     strchr(s,c);
     if(strchr(s,c)!=0) printf("Trong chuoi s co ky tu %c: .Vi tri xh la %d:",c,i);
    else printf("Ko xh!");
  }
  char *strchr(char *s,char c)
  {
     for(char i=1;s[i]!='\0';i++)
     { if(s[i]==c)
       { break;
         return 1;
       }
    }
     if(s[i]=='\0') return 0;
  }
  Đoạn code trên em không hiểu một số chỗ:
  Code:
  char *strchr(char *s,char c)
  {
     for(char i=1;s[i]!='\0';i++)
     { if(s[i]==c)
       { break;
         return 1;
       }
    }
     if(s[i]=='\0') return 0;
  Cái đoạn này có nghĩa là gì

  Code:
   if(strchr(s,c)!=0) printf("Trong chuoi s co ky tu %c: .Vi tri xh la %d:",c,i);
  Và ở hàm main có cái gì liên quan đến biến i đâu mà lại có thể in vị trí xuất hiện ra được.

  Cám ơn các anh nhiều!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Bạn hỏi vậy chứng tỏ cũng hiểu rồi đó ^^ .

  Và ở hàm main có cái gì liên quan đến biến i đâu mà lại có thể in vị trí xuất hiện ra được.
  Hoàn toàn chính xác .

  Thực sự nếu bạn cho i là biến toàn cục , tức là khai báo trước mọi hàm con kể cả hàm main thì bài sẽ đúng .

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  20

  Bạn cần xem lại code của bạn trước khi hỏi ! Bạn định viết một cái gì vậy.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  7

  Code:
     for(char i=1;s[i]!='\0';i++)
  Cái gì đấy?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Đây là cái cậu cần
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. //#include<conio.h> không xài nó thì không cần đưa vào
  3.  
  4. char* strchr(char *s,char c, int& position);
  5. //void main(void) //không có void main(void)
  6. int main() //int main(void) kiểu này là style lâu rùi, dùng int main() là ok
  7. {
  8.   char s[80], c;
  9.   //char i;
  10.   int position;
  11.   printf("Nhap s=");
  12.   gets(s);
  13.   printf("Nhap c=");
  14.   //scanf("%s",&c); //kí tự là %c không phải s.
  15.   scanf(" %c", &c); //chừa 1 khoảng trắng trước _%c nếu không khi enter xong kí tự enter sẽ dính vào c -> kết quả quái lạ.
  16.   strchr(s,c, position); //muốn có vị trí, thêm 1 biến truyền tham chiếu vào.
  17.  
  18.   if(strchr(s,c, position) != 0)
  19.     printf("Trong chuoi s co ky tu %c: .Vi tri xh la %d:", c , position);
  20.   else
  21.     printf("Ko xh!");
  22. }
  23. char* strchr(char *s, char c, int& position)
  24. {
  25.   //for(char i = 1; s[i]!='\0';i++)
  26.   for(int i = 0; s[i] != '\0'; ++i)
  27.   {
  28.     if(s[i] == c)
  29.     {
  30.       //break;
  31.       position = i; //đây là vị trí cần tìm
  32.       return 1;
  33.     }
  34.   }
  35.   return 0;
  36. }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Mặc định Không hiều vài điều về chuỗi

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi kegiaumat055 Xem bài viết
  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. char *strchr(char *s,char c);
  4. void main(void)
  5. { char s[80],c;
  6. [B][COLOR="Red"]  char i;[/COLOR][/B]
  7.      printf("Nhap s=");gets(s);
  8.      printf("Nhap c=");scanf("%s",&c);
  9.      strchr(s,c);
  10.      if(strchr(s,c)!=0) printf("Trong chuoi s co ky tu %c: .Vi tri xh la %d:",c,[COLOR="Red"][B]i[/B][/COLOR]);
  11.     else printf("Ko xh!");
  12. }
  13. char *strchr(char *s,char c)
  14. {
  15.      for(char i=1;s[i]!='\0';i++)
  16.      { if(s[i]==c)
  17.          { break;
  18.              return 1;
  19.          }
  20.    }
  21.      if(s[i]=='\0') return 0;
  22. }
  Không biết bạn lấy i ở đâu ra mà lại cho rằng i là vị trí c nằm trong s
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Forlorn_hope : 10-04-2008 lúc 11:37 PM.
  Không biết ghi gì luôn ...

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  7

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Đây là cái cậu cần
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. //#include<conio.h> không xài nó thì không cần đưa vào
  3.  
  4. char* strchr(char *s,char c, int& position);
  5. //void main(void) //không có void main(void)
  6. int main() //int main(void) kiểu này là style lâu rùi, dùng int main() là ok
  7. {
  8.   char s[80], c;
  9.   //char i;
  10.   int position;
  11.   printf("Nhap s=");
  12.   gets(s);
  13.   printf("Nhap c=");
  14.   //scanf("%s",&c); //kí tự là %c không phải s.
  15.   scanf(" %c", &c); //chừa 1 khoảng trắng trước _%c nếu không khi enter xong kí tự enter sẽ dính vào c -> kết quả quái lạ.
  16.   strchr(s,c, position); //muốn có vị trí, thêm 1 biến truyền tham chiếu vào.
  17.  
  18.   if(strchr(s,c, position) != 0)
  19.     printf("Trong chuoi s co ky tu %c: .Vi tri xh la %d:", c , position);
  20.   else
  21.     printf("Ko xh!");
  22. }
  23. char* strchr(char *s, char c, int& position)
  24. {
  25.   //for(char i = 1; s[i]!='\0';i++)
  26.   for(int i = 0; s[i] != '\0'; ++i)
  27.   {
  28.     if(s[i] == c)
  29.     {
  30.       //break;
  31.       position = i; //đây là vị trí cần tìm
  32.       return 1;
  33.     }
  34.   }
  35.   return 0;
  36. }
  Chạy thử code chưa RR,
  Code:
  char* strchr(char *s,char c, int& position);
  Xác định lại việc sử dụng biến position.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  C++ Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. //#include<conio.h> không xài nó thì không cần đưa vào
  3.  
  4. int strchr(char *s,char c, int& position);
  5. //void main(void) //không có void main(void)
  6. int main() //int main(void) kiểu này là style lâu rùi, dùng int main() là ok
  7. {
  8.   char s[80], c;
  9.   //char i;
  10.   int position;
  11.   printf("Nhap s=");
  12.   scanf("%s",&s);
  13.   printf("Nhap c=");
  14.   //scanf("%s",&c); //kí tự là %c không phải s.
  15.   scanf(" %c", &c); //chừa 1 khoảng trắng trước _%c nếu không khi enter xong kí tự enter sẽ dính vào c -> kết quả quái lạ.
  16.   strchr(s,c, position); //muốn có vị trí, thêm 1 biến truyền tham chiếu vào.
  17.  
  18.   if(strchr(s,c, position) != 0)
  19.     printf("Trong chuoi s co ky tu %c: .Vi tri xh la %d:", c , position+1);
  20.   else
  21.     printf("Ko xh!");
  22. }
  23. int strchr(char *s, char c, int& position)
  24. {
  25.   //for(char i = 1; s[i]!='\0';i++)
  26.   for(int i = 0; s[i] != '\0'; ++i)
  27.   {
  28.     if(s[i] == c)
  29.     {
  30.       //break;
  31.       position = i; //đây là vị trí cần tìm
  32.       return 1;
  33.     }
  34.   }
  35.   return 0;
  36. }

  đã chỉnh sửa đôi chút code của rook, test chính xác rồi đấy. Bạn xem lại ha.
  Không biết ghi gì luôn ...

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Chạy thử code chưa RR,
  Tất nhiên là nếu c không xuất hiện thì position là garbage nhưng tui không hiểu cậu mark & cái reference để làm gì ?
  Xác định lại việc sử dụng biến position.
  Sai chỗ nào nhỉ ?

 10. #10
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Tất nhiên là nếu c không xuất hiện thì position là garbage nhưng tui không hiểu cậu mark & cái reference để làm gì ?
  Sai chỗ nào nhỉ ?
  ht test bài của ông anh, thì kết quả trả về của hàm kia là *char thì trả về không được kiểu số. Thế thôi, còn ý bạn kia thì ht chịu
  Không biết ghi gì luôn ...

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ Cách để so sánh 2 chuỗi kí tự giữa chuỗi nhập từ phím và chuỗi từ file xem có giống nhau không?
  Gửi bởi davilson18 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-06-2012, 09:47 AM
 2. Lập trình C Thay thế chuỗi s1 trong chuỗi s bằng chuỗi s
  Gửi bởi duytue trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 23-09-2011, 04:16 PM
 3. thay thế chuỗi con thứ i trong chuỗi mẹ bằng 1 chuỗi khác
  Gửi bởi nhat1811 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 06-08-2011, 08:25 AM
 4. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 29-06-2011, 12:02 AM
 5. xem một từ trong chuỗi là một chuỗi con, sắp xếp các chuỗi con theo thứ tự tăng dần
  Gửi bởi qpkdct1101 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-01-2011, 08:22 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn