em có một user control như thế này

Đây là user control một phòng trong khách sạn.Em muốn tạo một user control mới trên Form khi load form bằng code thì làm như thế nào? Để em có thế load toàn bộ phòng của một khách sạn lên form ý mà. Mong mọi người giúp đỡ