Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: tạo toán tử ==trong lớp string với tham số là string, char

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  14

  Angry tạo toán tử ==trong lớp string với tham số là string, char

  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include <assert.h>
  class CMyString{
  public:
  CMyString(char *a="");
  CMyString(const CMyString &);
  ~CMyString();
  // cas phep =, (), [],-> la cac ham thanh vien cua lop
  CMyString & operator=( const CMyString &);
  char & operator[]( int );
  //string & operator()(int , int );
  friend bool operator ! ( const CMyString &);
  friend bool operator == ( const CMyString &, const CMyString &);
  friend bool operator != ( const CMyString &, const CMyString &);
  friend bool operator >= ( const CMyString &, const CMyString &);
  friend bool operator <= ( const CMyString &, const CMyString &);
  friend bool operator > ( const CMyString &, const CMyString &);
  friend bool operator < ( const CMyString &, const CMyString &);
  friend CMyString & operator += ( CMyString &, const CMyString &);
  friend CMyString operator + ( const CMyString &, const CMyString &);
  friend ostream &operator << ( ostream &, const CMyString &);
  friend istream &operator >> ( istream &, CMyString &);
  int get_length();
  private:
  char *p;
  int length;
  };
  CMyString::CMyString(char *a)
  {
  length=strlen(a);
  p=new char[length+1];
  assert(p!=0);
  strcpy(p, a);
  }
  CMyString::CMyString(const CMyString &a)
  {
  length=a.length;
  p=new char[length+1];
  assert(p!=0);
  strcpy(p,a.p);
  }
  CMyString::~CMyString()
  {
  delete [] p;
  }
  CMyString & CMyString::operator=( const CMyString &R)
  {
  if( &R!=this) // tranh truong hop no gan cho chinh no
  {
  delete [] p;
  length=R.length;
  p=new char[length+1];
  strcpy(p,R.p);
  }else cout<<"Khong the gan no cho chinh no"<<endl;
  return *this;
  }
  char & CMyString::operator[]( int n)
  {
  assert( n<length && n>=0);
  return p[n];
  }
  bool operator !( const CMyString &a)
  // toan tu kiem tra ngan xep rong
  {
  return a.length==0;
  }
  bool operator == ( const CMyString &a, const CMyString &b)
  {
  return strcmp(a.p, b.p)==0;
  }
  bool operator != ( const CMyString &a, const CMyString &b)
  {
  return !(a==b);
  }
  bool operator >= ( const CMyString &a, const CMyString &b)
  {
  return (strcmp(a.p,b.p)>=0);
  }
  bool operator <= ( const CMyString &a, const CMyString &b)
  {
  return (strcmp(a.p,b.p)<=0);
  }
  bool operator > ( const CMyString &a, const CMyString &b)
  {
  return ( strcmp(a.p,b.p)>0);
  }
  bool operator < ( const CMyString &a, const CMyString &b)
  {
  return (strcmp(a.p,b.p)<0);
  }
  CMyString & operator +=( CMyString &a, const CMyString &b)
  {
  char *str_temp= a.p;
  a.length += b.length;
  a.p= new char[a.length+1];
  assert (a.p!=0);
  strcpy(a.p, str_temp);
  strcat(a.p,b.p);
  delete [] str_temp;
  return a;
  }

  CMyString operator + ( const CMyString &a, const CMyString &b)
  // toan tu noi hai xau
  {
  CMyString str;
  str.length=a.length + b.length;
  delete [] str.p;
  str.p= new char[str.length+1];
  strcpy( str.p,a.p);
  strcat( str.p,b.p);
  return str;
  }
  ostream & operator << ( ostream &out, const CMyString &a)
  {
  out<<a.p;
  return out;
  }
  istream & operator >> ( istream &in, CMyString &a)
  {
  char str[100];
  cout << "\n Nhap xau: ";
  in.get(str,100);
  // cho phep nhap xau vao co kem theo ki tu rong
  a = str;
  return in;
  }
  int CMyString::get_length()
  {
  return length;
  }
  ai có thể code mẫu cho em không??. thank nhiều!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Nơi ở
  bế quan tu lại
  Bài viết
  846

  ý bạn là gi? code mẫu cho bạn phần nao?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  14

  Red face tạo toán tử == trong lớp string với 2 tham số là string, char

  em muốn code mẫu phần tạo toán tử == với tham số là tring, char
  CMyString operator == ( const CMyString &, const char)

Các đề tài tương tự

 1. Cách gán một string vào một char trong VC++.NET?
  Gửi bởi Greengrass17 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 15-09-2013, 06:54 PM
 2. sử khác biệt giữ String::operator += ()va String::operator +() khi sử dung char *p
  Gửi bởi sasadudu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 08-04-2011, 03:28 PM
 3. string, char, Unicode char trong VC++
  Gửi bởi TQN trong diễn đàn Tutorials và Thủ thuật Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-03-2010, 01:35 PM
 4. C++ | Cuối string có phải là NULL như trong char* hay không?
  Gửi bởi Cpro trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 11-05-2009, 09:35 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn