Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Hỏi về tính đa hình

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  15

  Mặc định Hỏi về tính đa hình

  Em vừa nhập môn có hiểu tàm tạm về tính đa hình nên có code mẫu sau

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.ComponentModel;
  4. using System.Data;
  5. using System.Drawing;
  6. using System.Text;
  7. using System.Windows.Forms;
  8.  
  9. namespace OOP_BaiTap1
  10. {
  11.     class MessengerClass
  12.     {
  13.         public enum kieuicon
  14.         {
  15.             info = MessageBoxIcon.Information,
  16.             quest = MessageBoxIcon.Question,
  17.             stop = MessageBoxIcon.Stop,
  18.             hand = MessageBoxIcon.Hand,
  19.             error = MessageBoxIcon.Error,
  20.             warning = MessageBoxIcon.Warning,
  21.         }
  22.         public object Msg()
  23.         {
  24.            return MessageBox.Show("Chưa có nội dung", "Chưa có tiêu đề", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
  25.         }
  26.         public object Msg(string Noidung)
  27.         {
  28.            return MessageBox.Show(Noidung, "Chưa có tiêu đề", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
  29.         }
  30.         public object Msg(string Noidung,string Tieude)
  31.         {
  32.            return MessageBox.Show(Noidung, Tieude, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
  33.         }
  34.         public object Msg(string Noidung, string Tieude,MessageBoxButtons button = MessageBoxButtons.OK)
  35.         {
  36.            return MessageBox.Show(Noidung, Tieude, button, MessageBoxIcon.Information);
  37.         }
  38.         public object Msg(string Noidung, string Tieude, MessageBoxButtons button = MessageBoxButtons.OK,kieuicon icon = kieuicon.info)
  39.         {
  40.            return MessageBox.Show(Noidung, Tieude, button, (MessageBoxIcon)icon);
  41.         }
  42.  
  43.     }
  44.     public partial class Form1 : Form
  45.     {
  46.         public Form1()
  47.         {
  48.             InitializeComponent();
  49.         }
  50.  
  51.  
  52.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  53.         {
  54.             MessengerClass a = new MessengerClass();
  55.             a.Msg(textBox1.Text,"có tieu đề",icon : MessengerClass.kieuicon.stop);
  56.         }
  57.     }
  58. }

  Chức năng mẫu này là làm gọn cái code MessengerBox.Show ạ

  khổ chỗ phải khai báo
  Visual C# Code:
  1. MessengerClass.kieuicon.stop
  như thế nó dài hơn cả cái
  Visual C# Code:
  1. MessengerBoxIcon
  :( . Các anh có thể chỉ em hướng nào ngắn hơn hok ? Nếu cách rename thì em bít rùi , ý em là mún chỉ cần
  Visual C# Code:
  1. kieuicon.abc
  thôi

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Hà Nội | http://ipmac.vn
  Bài viết
  198

  Bạn làm đúng rồi đấy, nên để enum này đóng gói trong class messagebox của bạn.
  Nếu muốn như yêu cầu của bạn thì thử đưa đoạn sau ra ngoài class messagebox đi bạn.
  Visual C# Code:
  1.  public enum kieuicon
  2.         {
  3.             info = MessageBoxIcon.Information,
  4.             quest = MessageBoxIcon.Question,
  5.             stop = MessageBoxIcon.Stop,
  6.             hand = MessageBoxIcon.Hand,
  7.             error = MessageBoxIcon.Error,
  8.             warning = MessageBoxIcon.Warning,
  9.         }
  Bao chàng trai không tiếc tuổi xuân đang viết nhiều chương trình
  Em đẹp xinh cũng quyết lập công chưa muốn lấy chồng
  http://ipmac.vn/ <- Học lập trình ... sư
  http://laptrinh.tv/ <- Kênh chia sẻ video học IT
  http://www.youtube.com/user/anhnt3 <- Video thực hành lập trình... sư từ A-Z

 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  15

  oh tks anh , để em thử

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn