t quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; lap mang fpt quan ba dinh; dang ky mang fpt quan ba dinh; quan hoan kiem; hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem;lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem;lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem;lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem;lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem;lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem;lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem;lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem;lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem;lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem;lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem;lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem;lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem;lap mang fpt quan hoan kiem; lap mang fpt quan hoan kiem;
lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay; lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;lap mang fpt quan cau giay;Công ty Cổ phần Viễn Thông
FPT
Địa chỉ: số 2 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 01659.668.309 - 0982.781.142
Mặc định mở cổng ITV xem 60 kênh truyền hình trên PC
Hãy gọi đến tổng đài để được tư vấn đăng ký tại nhà hoàn toàn miễn phí
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Tặng ngay modem Wifi 1 port hoặc 4 port)
A.GÓI CƯỚC INTERNET ADSL DÀNH CHO HỘ GIA ĐÌNH

I. MegaYou: Tốc độ: 6 Mbps. Trọn gói: 280.000đ/ tháng.
- Trả trước 6 tháng: + Giảm 50% phí hòa mạng. + Tặng Modem Wifi 1 Port. + Giảm 30N/tháng trong 12 tháng. + Đóng: 1.500.000đ.  - Trả trước 12 tháng: + Miễn phí hòa mạng. + Tặng Modem Wifi 4 Port . + Giảm 40N/tháng trong 18 tháng. + Tặng tháng cước thứ 13. + Đóng: 2.880.000đ.
II. MegaMe: Tốc độ: 8 Mbps. Trọn gói: 380.000đ/ tháng.
- Trả trước 6 tháng: + Giảm 50% phí hòa mạng + Tặng Modem Wifi 4 Port. + Giảm 30N/tháng trong 12 tháng. + Đóng: 2.300.000đ.  - Trả trước 12 tháng: + Miễn phí hòa mạng. + Tặng Modem Wifi 4 Port. + Tặng tháng cước thứ 13. + Giảm 40N/tháng trong 18 tháng. + Tặng tháng cước thứ 13. + Đóng: 4.080.000đ.
CÁP QUANG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VÀ QUÁN GAME

· Tặng Bộ Thiết Bị Trị Giá 5.000.000 Đ.
· Tặng Modem Wifi.
· Tặng IP Tĩnh Mãi Mãi.
Mô Tả Fiber Business Fiber Silver
Tốc độ tối đa 25Mbps/25Mbps 35Mbps/35Mbps
Trọn gói 1.200.000đ / tháng 3.000.000đ / tháng
Cam kết tốc độ >= 640Kbps >= 768Kbps
Trả 6 tháng Miễn phí hòa mạng Giảm 300.000đ/tháng (Đóng: 5.400.000 Đ) Miễn phí hòa mạng Giảm 1.000.000/tháng (Đóng: 12.000.000 Đ)
Trả 12 tháng Tặng tháng cước 13 Giảm 400.000đ/tháng (Đóng 9.680.000 Đ) Tặng tháng cước 13 Giảm 1.000.000/tháng (Đóng:24.000.000 Đ)

(Báo giá trên chưa bao gồm 10 % VAT.)

Gọi ngay để được tư vấn miễn phí

Ký hợp đồng tại nhà --> 0982.781.142 - 01659.668.309
* Rất hân hạnh được phục vụ quý khách *
* Cam kết lắp đặt nhanh chóng *
_____2 ngày_____