Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 14 kết quả

Đề tài: Cách viết một lệnh C# trên nhiều dòng?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Bài viết
  7

  Mặc định Cách viết một lệnh C# trên nhiều dòng?

  vì lệnh dài quá nên em muốn viết thành nhiều dong nhưng em không biết viết thế nào?
  anh chị nào biết giúp em vơi?

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  189

  Cái lệnh đó là gì vậy bạn? Nếu nó là 1 câu thì phải chịu thôi. Bạn cho mọi người xem câu lệnh đó thử xem.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  19

  Ví dụ như thế này:
  Sqlx = "insert into Thisinh (Sophieu,Truongdkdt,Khtruong,Khoithi,Manganh,Truon gnv,Khtruongnv,Khoithinv,Manganhnv,Hodem,Ten,Gioit inh,Ngaysinh,Noisinh,Dantoc,Uutien,Hokhau,Matinh,M ahuyen,Lop10,Matinh10,Matruong10,Lop11,Matinh11,Ma truong11,Lop12,Matinh12,Matruong12,Khuvuc,Namtotng hiep,Noinophoso,Madonvidk,Cmnd,Dienthoai,Ngaynopho so) value('" + Sophieux + "','" + Truongdkdtx.ToString().Trim() + "','" + Khtruongx.ToString().Trim() + "','" + Khoithix.ToString().Trim() + "','" + Manganhx.ToString().Trim() + "','" + Truongnvx.ToString().Trim() + "','" + Khtruongnvx.ToString().Trim() + "','" + Khoithinvx.ToString().Trim() + "','" + Manganhnvx.ToString().Trim() + "','" + Hodemx.ToString().Trim() + "','" + Tenx.ToString().Trim() + "','" + Gioitinhx + "','" + Convert.ToDateTime(Ngaysinhx) + "','" + Noisinhx.ToString().Trim() + "','" + Dantocx.ToString().Trim() + "','" + Uutienx.ToString().Trim() + "','" + Hokhaux.ToString().Trim() + "','" + Matinhx + "','" + Mahuyenx.ToString().Trim() + "','" + Lop10x.ToString().Trim() + "','" + Matinh10x + "','" + Matruong10x.ToString().Trim() + "','" + Lop11x.ToString().Trim() + "','" + Matinh11x + "','" + Matruong11x.ToString().Trim() + "','" + Lop12x.ToString().Trim() + "','" + Matinh12x + "','" + Matruong12x.ToString().Trim() + "','" + Khuvucx + "','" + Namtotnghiepx + "','" + Noinophosox.ToString().Trim() + "','" + Madonvidkx.ToString().Trim() + "','" + Cmndx.ToString().Trim() + "','" + Dienthoaix.ToString().Trim() + "','" + Ngaynophosox.ToString().Trim()+ "')";
  Yahoo nick: bachduong_sp2
  Thanks

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  19

  Bạn có thể giúp mình với, mình cũng đang băn khoăn vấn đề này
  Yahoo nick: bachduong_sp2
  Thanks

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  My Computer
  Bài viết
  195

  Visual C# Code:
  1.         string a="abc" +
  2.                    "xyz";
  Hôm nào em ra đi anh thẫn thờ trên phố nhỏ
  Mây chiều giăng lối đi em đứng nhìn mắt bơ vơ
  Tóc xõa từ bờ vai hoen mi sầu rưng rưng lệ
  Cho tròn tuổi tình yêu lúc ban đầu xa cách nhau

 6. #6
  Ngày gia nhập
  02 2011
  Nơi ở
  Tp.HCM
  Bài viết
  124

  Mặc định Cách viết một lệnh C# trên nhiều dòng?

  Bạn có thể:

  Visual C# Code:
  1. sql = "abc" +
  2. "xyz";
  3.  
  4. sql = "123"
  5. + "456";
  6.  
  7. sql = "111";
  8. sql += "222";
  9.  
  10. sql = "1
  11. 11"; //Lỗi
  12.  
  13.  
  14. Sqlx = "insert into Thisinh (Sophieu,Truongdkdt,Khtruong,Khoithi,Manganh,Truon gnv,Khtruongnv,Khoithinv,Manganhnv,Hodem,Ten,Gioitinh, " +
  15. "Ngaysinh,Noisinh,Dantoc,Uutien,Hokhau,Matinh,M ahuyen,Lop10,Matinh10,Matruong10,Lop11,Matinh11,Matruong11,Lop12,Matinh12,Matruong12," +
  16. "Khuvuc,Namtotng hiep,Noinophoso,Madonvidk,Cmnd,Dienthoai,Ngaynopho so) ";
  17.  
  18. //Cái này làm tương tự
  19. Sqlx += "values('" + Sophieux + "','" + Truongdkdtx.ToString().Trim() + "','" + Khtruongx.ToString().Trim() + "','" + Khoithix.ToString().Trim() + "','" + Manganhx.ToString().Trim() + "','" + Truongnvx.ToString().Trim() + "','" + Khtruongnvx.ToString().Trim() + "','" + Khoithinvx.ToString().Trim() + "','" + Manganhnvx.ToString().Trim() + "','" + Hodemx.ToString().Trim() + "','" + Tenx.ToString().Trim() + "','" + Gioitinhx + "','" + Convert.ToDateTime(Ngaysinhx) + "','" + Noisinhx.ToString().Trim() + "','" + Dantocx.ToString().Trim() + "','" + Uutienx.ToString().Trim() + "','" + Hokhaux.ToString().Trim() + "','" + Matinhx + "','" + Mahuyenx.ToString().Trim() + "','" + Lop10x.ToString().Trim() + "','" + Matinh10x + "','" + Matruong10x.ToString().Trim() + "','" + Lop11x.ToString().Trim() + "','" + Matinh11x + "','" + Matruong11x.ToString().Trim() + "','" + Lop12x.ToString().Trim() + "','" + Matinh12x + "','" + Matruong12x.ToString().Trim() + "','" + Khuvucx + "','" + Namtotnghiepx + "','" + Noinophosox.ToString().Trim() + "','" + Madonvidkx.ToString().Trim() + "','" + Cmndx.ToString().Trim() + "','" + Dienthoaix.ToString().Trim() + "','" + Ngaynophosox.ToString().Trim()+ "')";

  Tóm lại là từng cụm lệnh chúng ta có thể Enter xuống hàng.

  Lỗi:
  INSERT ... VALUES ...
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi LieuLuc : 24-10-2011 lúc 05:02 PM.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Yên Bái- Hà Nội
  Bài viết
  961

  Viết thế này mệt lắm:
  Visual C# Code:
  1.  Sqlx = "insert into Thisinh (Sophieu,Truongdkdt,Khtruong,Khoithi,Manganh,Truon gnv,Khtruongnv,Khoithinv,Manganhnv,Hodem,Ten,Gioitinh, " +
  2. "Ngaysinh,Noisinh,Dantoc,Uutien,Hokhau,Matinh,M ahuyen,Lop10,Matinh10,Matruong10,Lop11,Matinh11,Matruong11,Lop12,Matinh12,Matruong12," +
  3. "Khuvuc,Namtotng hiep,Noinophoso,Madonvidk,Cmnd,Dienthoai,Ngaynopho so) ";
  Dùng thêm cô nàng "@" ở trước là ok nè:
  Visual C# Code:
  1.         string  Sqlx = @"insert into Thisinh (Sophieu,Truongdkdt,Khtruong,Khoithi,
  2.                         Manganh,Truon gnv,Khtruongnv,
  3.                         Khoithinv,Manganhnv,Hodem,Ten,Gioitinh,
  4.                         Ngaysinh,Noisinh,Dantoc,Uutien,Hokhau,Matinh,
  5.                         Mahuyen,Lop10,Matinh10,Matruong10,Lop11,Matinh11,
  6.                        Matruong11,Lop12,Matinh12,Matruong12,
  7.                        Khuvuc,Namtotng hiep,Noinophoso,Madonvidk,Cmnd,Dienthoai,Ngaynopho so) ";
  Skype: mrfour.it - Yahoo:mrfour_it
  Gmail: mrfour.it@gmail.com
  Bạn muốn học lập trình? Bạn chưa có kiến thức cơ bản? Bạn muốn học từ cơ bản tới nâng cao?... Bạn muốn có source code để tham khảo? Muốn có người hỗ trợ khi học?....http://www.laptrinh123.com sẽ giúp bạn những điều đó!

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  19

  Để mình thử xem nào
  Yahoo nick: bachduong_sp2
  Thanks

 9. #9
  Ngày gia nhập
  08 2011
  Nơi ở
  Yên Bái- Hà Nội
  Bài viết
  961

  Four xài thường xuyên mà, sao phải nghĩ.hix
  Skype: mrfour.it - Yahoo:mrfour_it
  Gmail: mrfour.it@gmail.com
  Bạn muốn học lập trình? Bạn chưa có kiến thức cơ bản? Bạn muốn học từ cơ bản tới nâng cao?... Bạn muốn có source code để tham khảo? Muốn có người hỗ trợ khi học?....http://www.laptrinh123.com sẽ giúp bạn những điều đó!

 10. #10
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi vanthuy147 Xem bài viết
  vì lệnh dài quá nên em muốn viết thành nhiều dong nhưng em không biết viết thế nào?
  anh chị nào biết giúp em vơi?
  Tìm hiểu thế nào là một cái nhân (atom), tức là phần tử không thể tách rởi ra được. Cái nào không phải là atom thì có thể ngắt ra để xuống hàng.

Các đề tài tương tự

 1. Cách hiển thị nhiều sản phẩm trên 1 dòng ?
  Gửi bởi ninhc1010l trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 12-09-2012, 08:41 PM
 2. Cập nhật dữ liệu nhiều dòng trên datagridview
  Gửi bởi hatinhpro1590 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 03-08-2011, 09:03 AM
 3. Nên viết 1 dòng code dài trên 1 dòng hay trên nhiều dòng??
  Gửi bởi longtth trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 25-10-2010, 01:07 AM
 4. Đọc file trên nhiều dòng
  Gửi bởi KID_2603 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-08-2009, 01:19 AM
 5. Chèn nhiều dòng trên 1 câu lệnh trong SQL 2008
  Gửi bởi quachnguyen trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials Database
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-08-2008, 10:41 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn