Mình có viết một bài trong box thắc mắc lập trình C#: http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=73145
Và bị mod del bài mình, topic đề cập đến WPF - C#,
Wrap page trong WPF [Tiêu đề chung chung] => cho hỏi phải trình bày nguyên 1 đoạn văn dài thòng lõng là "nội dung trong topic ra ngoài thì mới gọi là tiêu đề cụ thể à?
Mong mod cho câu trả lời !!