Mình muốn hỏi về cách tạo ảnh chuyển động trong dev c++. Dev c++ nha các bạn.
Như là tạo ảnh mới, xóa ảnh cũ. và các hàm có thể sử dụng trong thư viện graphics. các bạn có thể cho mình code làm thử nha.
và thư viện iostrem.h là thư viện dùng để làm gì vậy.