Hix, cuối cùng cái tool nho nhỏ cũng làm xong.
Học hành chán quá, hix hix.
Ý tưởng:
Hầu như các trường đại học, cao đẳng đều trang bị cho mình những máy chủ.
Hoặc các trường học đều có máy tính.
Mục đích:
Báo giờ vào lớp, giờ ra chơi tại các trường học.
Từ đại học, cao đẳng, đến trung học và ... hộ gia đình .
Mình làm tạm cái này, mọi người down về dùng thử rùi cho mình chút ý kiến quý báu nhé.Mới chuyển wa học C# nên còn lung sờ tung lắm ^^!
Ý kiến có nghĩa là góp ý về nó.
Cách sử lý các thành phần nhập liệu, các sự kiện như thế nào cho hay.
Từ đó mình sẽ tổng hợp và so sánh với cách làm của mình và thay đổi để nó hoàn thiện nhất ^^!
Mình chưa post code được, vì phải chỉnh lại một vài comments cho nó dễ hiểu hơn khi đọc.
Thanks.
Autotimer