Mình không biết cách nào để export ra file sis với qt để chạy trên điện thoại cả? Ai giúp mình với . Thanks