mình gặp phải 1 vấn đề trong lập trình winfomr như sau giả sử mình có 4 button được hiện thị như sau
button1 button2 button3
button4 button5 button6
button7 button8 button9
khi load lên thì con trỏ dc đặt ở button5 khi ấn cái phím di chuyển thì nó nhảy đến các button tương tự khác.ví dụ như khí ấn phím di chuyển lên thì con trỏ nhảy đến button 2.còn ấn phím tab thì nhảy đến button 6.
mình đưa ra bài này vì lúc load button lên mình load bằng mảng 2 chiều nên gặp khó khăn.
với lại đồ án yêu cầu phải sử lí bằng code trong khi load button từ mảng button 2 chiều.
mong các bạn giúp đỡ.