Kinh nghiệm, ngành này khó kiếm việc, và lương thấp, cá nhân cảm nhận công việc có vẻ nhà hạ.

Làm lập trình, lương cao thấp tuỳ trình độ, nhưng mà phải luôn luôn sẵn sàng học cái mới --- CỰC ----> tiền nào của đó