Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Hàm tương tự GetModuleHandle, GetProcAddress trong Kernel

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  61

  Mặc định Hàm tương tự GetModuleHandle, GetProcAddress trong Kernel

  Chào mọi người, cho mình hỏi trong kernel có hàm nào tương tự 2 hàm GetModuleHandle,GetProcAddress trong usermode không ? hôm bữa search thấy có mà quên không lưu lại tên giờ không biết kiếm ở đâu. Hiện tại thì mình phải dùng mấy hàm được hướng dẫn trong này http://alter.org.ua/docs/nt_kernel/procaddr

  Và mọi người có thể hướng dẫn mình cách lấy địa chỉ hàm ZwTerminateThread với được không? Cảm ơn rất nhiều

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,750

  Cách chuẩn mà nhiều người sử dụng là ZwQuerySystemInformation, cách sử dụng thì cũng như NtQuerySystemInformation

  Kevin có đoạn code này:

  Visual C++ Code:
  1. typedef struct _SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY {
  2.     ULONG  Unknown1;
  3.     ULONG  Unknown2;
  4. #ifdef _WIN64
  5.     ULONG Unknown3;
  6.     ULONG Unknown4;
  7. #endif
  8.     PVOID  Base;
  9.     ULONG  Size;
  10.     ULONG  Flags;
  11.     USHORT  Index;
  12.     USHORT  NameLength;
  13.     USHORT  LoadCount;
  14.     USHORT  PathLength;
  15.     CHAR  ImageName[256];
  16. } SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY, *PSYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY;
  17.  
  18. typedef struct _SYSTEM_MODULE_INFORMATION {
  19.     ULONG Count;
  20.     SYSTEM_MODULE_INFORMATION_ENTRY Module[1];
  21. } SYSTEM_MODULE_INFORMATION, *PSYSTEM_MODULE_INFORMATION;
  22.  
  23. PVOID KernelGetModuleBase(PCHAR  pModuleName)
  24. {
  25.     PVOID pModuleBase = NULL;
  26.     PULONG pSystemInfoBuffer = NULL;
  27.  
  28.     __try
  29.     {
  30.         NTSTATUS status = STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES;
  31.         ULONG    SystemInfoBufferSize = 0;
  32.        
  33.         status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInfo, &SystemInfoBufferSize, 0, &SystemInfoBufferSize);
  34.         if (!SystemInfoBufferSize) return NULL;
  35.  
  36.         pSystemInfoBuffer = (PULONG)ExAllocatePool(NonPagedPool, SystemInfoBufferSize*2);
  37.         if (!pSystemInfoBuffer) return NULL;
  38.  
  39.         memset(pSystemInfoBuffer, 0, SystemInfoBufferSize*2);
  40.  
  41.         status = ZwQuerySystemInformation(SystemModuleInfo, pSystemInfoBuffer, SystemInfoBufferSize*2, &SystemInfoBufferSize);
  42.  
  43.         if (NT_SUCCESS(status))
  44.         {
  45.             PSYSTEM_MODULE_ENTRY pSysModuleEntry = ((PSYSTEM_MODULE_INFORMATION)(pSystemInfoBuffer))->Module;
  46.             ULONG i;
  47.            
  48.             for (i = 0; i <((PSYSTEM_MODULE_INFORMATION)(pSystemInfoBuffer))->Count; i++)
  49.             {
  50.                 if (_stricmp(pSysModuleEntry[i].ModuleName + pSysModuleEntry[i].ModuleNameOffset, pModuleName) == 0)
  51.                 {
  52.                     pModuleBase = pSysModuleEntry[i].ModuleBaseAddress;
  53.                     break;
  54.                 }
  55.             }
  56.         }
  57.  
  58.     }
  59.     __except(EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
  60.     {
  61.         pModuleBase = NULL;
  62.     }
  63.    
  64.     if(pSystemInfoBuffer) ExFreePool(pSystemInfoBuffer);
  65.    
  66.     return pModuleBase;
  67. } // end KernelGetModuleBase()
  68.  
  69. PVOID KernelGetProcAddress( PVOID ModuleBase, PCHAR pFunctionName )
  70. {
  71.     PVOID pFunctionAddress = NULL;
  72.    
  73.     __try
  74.     {
  75. #ifndef WIN9X_SUPPORT
  76.         ULONG size = 0;
  77.         PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY exports =(PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)RtlImageDirectoryEntryToData(ModuleBase, TRUE, IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT, &size);
  78.         ULONG addr = (PUCHAR)((ULONG)exports-(ULONG)ModuleBase);
  79. #else
  80.         PIMAGE_DOS_HEADER dos =(PIMAGE_DOS_HEADER) ModuleBase;
  81.         PIMAGE_NT_HEADERS nt  =(PIMAGE_NT_HEADERS)((ULONG) ModuleBase + dos->e_lfanew);
  82.  
  83.         PIMAGE_DATA_DIRECTORY expdir = (PIMAGE_DATA_DIRECTORY)(nt->OptionalHeader.DataDirectory + IMAGE_DIRECTORY_ENTRY_EXPORT);
  84.         ULONG addr = expdir->VirtualAddress;
  85.         PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY exports =(PIMAGE_EXPORT_DIRECTORY)((ULONG) ModuleBase + addr);
  86. #endif
  87.         PULONG functions = (PULONG)((ULONG) ModuleBase + exports->AddressOfFunctions);
  88.         PSHORT ordinals  = (PSHORT)((ULONG) ModuleBase + exports->AddressOfNameOrdinals);
  89.         PULONG names     = (PULONG)((ULONG) ModuleBase + exports->AddressOfNames);
  90.         ULONG  max_name  = exports->NumberOfNames;
  91.         ULONG  max_func  = exports->NumberOfFunctions;
  92.  
  93.         ULONG i;
  94.  
  95.         for (i = 0; i < max_name; i++)
  96.         {
  97.             ULONG ord = ordinals[i];
  98.             if(i >= max_name || ord >= max_func) return NULL;
  99.            
  100.             if (functions[ord] < addr || functions[ord] >= addr + size)
  101.             {
  102.                 if (strcmp((PCHAR) ModuleBase + names[i], pFunctionName)  == 0)
  103.                 {
  104.                     pFunctionAddress =(PVOID)((PCHAR) ModuleBase + functions[ord]);
  105.                     break;
  106.                 }
  107.             }
  108.         }
  109.     }
  110.     __except(EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER)
  111.     {
  112.         pFunctionAddress = NULL;
  113.     }
  114.  
  115.     return pFunctionAddress;
  116. } // end KernelGetProcAddress()
  Email: admin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667 (Office: 04 6329 2380)
  Yahoo & Skype: dreaminess_world (Vui lòng chỉ rõ mục đích ngay khi liên hệ, cảm ơn!)

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó. Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp!

Các đề tài tương tự

 1. Máy đo đường huyết 3 trong 1 Kernel Multicheck
  Gửi bởi huongviettpol trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-09-2012, 10:58 AM
 2. Kernel máy thử tiểu đường 3 trong 1
  Gửi bởi huongviettpol trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-07-2012, 08:36 AM
 3. cd /dev/hdb Trong Linux Kernel
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Thắc mắc lập trình shell Linux
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 24-11-2010, 11:37 AM
 4. Calling DLL by LoadLibrary/GetProcAddress Error in service?
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 08-12-2009, 09:05 PM
 5. Hàm GetModuleHandle để làm gì vậy
  Gửi bởi honey trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 01-01-2009, 12:15 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn