Từ 1 tới 1 trên tổng số 1 kết quả

Đề tài: Xây dựng lớp cơ sơ trừu tượng engine

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Bài viết
  17

  Question Lỗi khi dổi kiểu giữa lớp dẫn xuất và lớp cơ sở thì không còn kế thừa

  Code:
  #include<iostream>
  #include<conio.h>
  #include<string.h>
  using namespace std;
  //dinh nghia lop Car
  class car
  {
    private :
      int speed;     //toc do
      char *mark;     //nhan hieu
      float price;    //gia ca
    public:
      void setmark(char *);
      char *getmark();
      void setspeed(int);
      int getspeed();
      void setprice(float);
      float getprice();
      car(int speedin=0,char *markin="" ,float pricein=0);
      void show();
      ~car();
  };
  car::car(int speedin, char *markin, float pricein)
  {
    setspeed(speedin);
    mark = new char [strlen(markin)+1]; //cap phat dong cho nhan hieu xe
    strcpy(mark,markin);
    setprice(pricein);
  }
  void car::setmark(char *markin)
  {
    mark = new char [strlen(markin)+1];
    strcpy(mark,markin);
  }
  char *car::getmark()
  {
    return mark;
  }
  void car::setspeed(int speedin)
  {
    speed=speedin;
  }
  int car::getspeed()
  {
    return speed;
  }
  void car::setprice(float pricein)
  {
    price=pricein;
  }
  float car::getprice()
  {
    return price;
  }
  void car::show()
  {
    cout << "day la hang xe " << mark << "co toc do "
       << speed <<" km/h va voi gia " << price << "$\n";
  }
  car::~car()
  {
    delete mark;
  }
  //dinh nghia lop bus ke thua tu lop car, them kieu label
  class bus:public car
  {
    private:
      int label;       //so hieu tuyen xe bus
    public:
      void setlabel(int);
      int getlabel();
      bus(int speedin=0, char *markin="", float pricein=0, int labelin=0);//khoi tao tham so day du
      void show();
  };
  bus::bus(int speedin, char *markin, float pricein, int labelin):car(speedin, markin, pricein)
  {
    setlabel(labelin);
  }
  
  void bus::setlabel(int labelin)
  {
    label = labelin;
  }
  int bus::getlabel()
  {
    return label;
  }
  void bus::show()//dinh nghia chong phuong thuc show() cua lop co so
  {
    car::show();
    cout << "tuyen so " << label<< endl;
  }
  /*
  int main()
  {
    bus mybus;
    int speedin, labelin;
    float pricein;
    char markin[20];
  
    cout<<"nhap nhan hieu xe";
    cin>>markin;
    cout<<"nhap toc do xe";
    cin>>speedin;
    cout<<"nhap gia tri cua xe";
    cin>>pricein;
    cout<<"nhap hieu so xe";
    cin>>labelin;
    mybus.setmark(markin);
    mybus.setspeed(speedin);
    mybus.setprice(pricein);
    mybus.setlabel(labelin);
    mybus.show();
    return 0;
  }
  */
  int main()
  {
    car c(120,"Honda civic",20000);
    c.show();//phuong thuc cua lop car
  
    bus b(100,"\Huyndai",15000,26);
    b.getlabel();
    b.show();//phuong thuc cua lop bus
  
    cout<<"\nchuyen doi kieu giua lop dan xuat va lop co so"<<endl;
    c=b;
    c.show();
    return 0;
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi tran_thom : 29-10-2011 lúc 12:44 AM.
  Code:
  Con không biết - những điều con phải biết,
  Những gì về thân thế của riêng con.
  Cũng không biết những gì con nên biết,
  Vì sợ rằng: Biết sẽ lại thêm đau.
  Nếu một ngày trời - đất đổi cho nhau,
  Thì bí mật về con - không lời đáp...

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình Social Engine là gì vậy?
  Gửi bởi nhuan07 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 30-08-2011, 10:10 AM
 2. Cheat Engine làm sao lấy được tốc độ nhân vật
  Gửi bởi kunkunlove trong diễn đàn Thắc mắc chung
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 13-04-2011, 12:28 PM
 3. Lập trình engine game Unreal 3
  Gửi bởi chuong01 trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 25-08-2010, 12:35 AM
 4. Cho em xin tài liệu đồ họa C++ với thư viện Unreal Engine 3D
  Gửi bởi chuong01 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 01-05-2010, 03:16 PM
 5. [C# + XNA] 2D XNA Game Engine của nhóm VGroup
  Gửi bởi huytd trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 21-05-2007, 07:20 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn