các bạn cho mình hỏi,mình thấy flash rất đẹp và có nhiều chuyển động đẹp,vậy liệu có thể nào tạo Form bằng Flash k trong VS C#