em đang viết một ứng dụng cho kit LM3S8962 bằng ngôn ngữ C, đọc file MIDI (hay một file nhạc nào đó) từ SD card nhưng k được. em dùng hàm fread và hàm AudioPlaySong (hàm được hỗ trợ trong StellarisWare) nhưng khi nạp chương trình để chạy thử thì k nghe thấy gì hết. có lẽ là do hàm k hiểu dữ liệu nhận về từ hàm fread.
đây là hàm đọc và chơi nhạc do em tự viết. Mấy anh xem qua và góp ý giùm em nha, cám ơn mấy anh trước nhé!

void ChoiNhac (void)
{
int i;
unsigned short usBytesRead;
unsigned short BoNhoNhac[4000];


f_open(&g_sFileObject,g_cCwdBuf, FA_READ);
do
{
f_read(&g_sFileObject, BoNhoNhac, sizeof(BoNhoNhac) - 1, &usBytesRead);
}
while(usBytesRead == sizeof(BoNhoNhac) - 1);


AudioPlaySong(BoNhoNhac, sizeof(BoNhoNhac)/2);
Delay(10000);


}