Mọi người cho mình hỏi? Khi mình kéo thả một hộp thoại PrintDialog vào Form thì nó ra như hình sau:


Còn khi mình dùng lệnh để tạo
Visual C# Code:
  1. public static PrintDialog printDialog = new PrintDialog();
Thì nó ra như hình dưới

Vì mình làm một class để quản lý phần in ấn nên phải dùng lệnh để tạo hộp thoại in.
Vấn đề nó cũng chẳng sao nếu như 2 hộp thoại này đều in được trên mọi môi trường
Khi mình dùng lệnh để tạo hộp thoại thì trên window7 x64 nó không ra cái j hết. Còn các môi trường khác thì bình thường?

Vậy làm cách nào dùng dòng lệnh tạo hộp thoại in ấn mà nó ra cái hộp thoại đầu tiên